รพ.พระจอมเกล้าฯ จัดแข่งขัน “โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ-พระนครคีรี -พระราชวังรามราชนิเวศน์ มินิมาราธอน” ครั้งที่ 18 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

รพ.พระจอมเกล้าฯ จัดแข่งขัน “โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ-พระนครคีรี

-พระราชวังรามราชนิเวศน์ มินิมาราธอน” ครั้งที่ 18

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ


          เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2561 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารราชพฤกษ์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกลาฯ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ-พระนครคีรี-พระราชวังรามราชนิเวศน์ มินิมาราธอน” ครั้งที่ 18 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรของโรงพยายบาล ประชาชน และนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก

          นายแพทย์เจตน์ กล่าวว่า โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ ร่วมกับหน่วยงานราชการ และชมรมวิ่งในจังหวัดเพชรบุรี จัดการแข่งขันดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ตลอดจนส่งเสริมให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

          โดยประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 4 รายการ ประกอบด้วย ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ประเภทฟันรัน ระยะทาง 4.4 กิโลเมตร ประเภทฟันรันครอบครัว ระยะทาง 4.4 กิโลเมตร และประเภทเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4 กิโลเมตร ทั้งนี้ ผู้เข้าเส้นชัย Over All มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ประเภทชายและหญิง จะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทละ 1 รางวัล รวมทั้งชมรมที่ส่งเสริมสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด ลำดับที่ 1-10 จะได้รับของที่ระลึกอีกด้วย

http://https://www.youtube.com/watch?v=925kP03AU7I&feature=youtu.be

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!