16 – 25 พ.ค.เชิญชมการแข่งขัน โดดร่มกองทัพไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 51

16 – 25 พ.ค.เชิญชมการแข่งขัน โดดร่มกองทัพไทย

และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 51 ถ้วยพระราชทาน

ณ สนามโดดร่มตุงคะเตชะ ค่ายนเรศวร อ.ชะอำ

          เมื่อเวลา 14.30 น. ของวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทิดไท ค่ายนเรศวร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี พลตำรวจตรีทัศนา แสงงาม ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในฐานะประธานอนุกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันฯ เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันโดดร่มกองทัพไทยและสำนักงานทุกแห่งชาติครั้งที่ 51 ชิงถ้วยชนะเลิศ แห่งประเทศไทยประจำปี 2561 โดยมีผู้แทนเหล่าทัพประกอบด้วย พลเรือตรีวิชิต วาดวารี ผู้บังคับการกองพลนาวิกโยธิน นาวาอากาศเอกคัชโภชน์ จ่าปะคัง ผู้บังคับการกรมปฏิบัติการพิเศษหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พันโทเมธา รักเจริญ ผู้บังคับการกองพลาธิการ ส่งกำลังทางอากาศศูนย์สงครามพิเศษ พลอากาศโทพีรยุทธ แก้วไสย ประธานสาขาโดดร่มสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ พันตำรวจเอกรังสรรค์ เนตรเกื้อกิจ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้กำกับการ4 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน ร่วมแถลงข่าว

          พลตำรวจตรีทัศนา เปิดเผยว่า สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มอบหมายให้ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนค่ายนเรศวรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จัดการแข่งขันโดดร่มกองทัพไทย และสำนักงานทุกแห่งชาติครั้งที่ 51 ชิงถ้วยชนะเลิศ แห่งประเทศไทยประจำปี 2561ขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 25 พฤษภาคม 2561 ณ สนามโดดร่มสูงคะเตชะ กองร้อยฝึกส่งกำลังทางอากาศกอง กำกับการ 4 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการพัฒนาขีดความสามารถในการโดดร่มเพื่อการยุทธส่งทางอากาศของกำลังพลระหว่างเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมทั้งเป็นการเผยแพร่ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ให้กีฬาโดดร่มเป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนโดยทั่วไป เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ระหว่างเราทรัพย์ตำรวจรัฐวิสาหกิจและพลเรือน เพื่อส่งเสริมกีฬาโดดร่มให้แพร่หลายในหมู่ประชาชนทั่วไปรวมทั้ง ชาวต่างชาติที่สนใจ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี

          การแข่งขันโดดร่มฯ ในครั้งนี้ จะทำการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รวมทั้งถ้วยกีฬาโดดร่มกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยจะมีการจัดประเภทการแข่งขันแบ่งเป็นประเภทหมู่บ้านยามชายหมู่แม่นยำหญิง บุคคลแม่นยำชายและบุคคลแม่นยำหญิง ประเภททั่วไปทีมอุปถัมภ์ หมู่แม่นยำบุคคลแม่นยำชายหญิง และประเภทชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยหมู่แม่นยำบุคคล แม่นยำไม่แยกชายหญิง มีทีมสมัคร เข้าแข่งขันรวม 24 ปี ทีมละ 5 คน

          ทั้งนี้กีฬาโดดร่ม ได้รับการบรรจุให้เป็นกีฬาระหว่างเหล่าทัพประเภทหนึ่งมาตั้งแต่ปี 2515 เป็นต้นมา ครั้งนี้โดยมีความมุ่งหมายเพื่อ การเสริมสร้าง สมรรถภาพของกำลังพลของกองทัพต่างๆ ระยะที่เริ่มแรก กองทัพบกได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทุกปีเป็นประจำจนกระทั่งถึงปี 2518 จึงได้มีการตกลงให้กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ คลัชเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหมุนเวียนกันไปให้กรมตำรวจเข้าร่วมการแข่งขันโดดร่มของทหารและหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพโดย ให้กองทัพบกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เป็นผู้เลือกสถานที่แข่งขันในตามภาคต่างๆของประเทศตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจและประชาชนตามภูมิภาคต่างๆ

          เชิญประชาชนที่สนใจร่วมชมการแข่งขันโดดร่มกองทัพไทยและสำนักงานทุกแห่งชาติครั้งที่ 51 ชิงถ้วยชนะเลิศ แห่งประเทศไทยประจำปี 2561ได้ในระหว่างวันที่ 16 – 25 พฤษภาคม 2561 ณ สนามโดดร่มสูงคะเตชะ กองร้อยฝึกส่งกำลังทางอากาศกอง กำกับการ 4 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน ค่ายนเรศวร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

http://https://www.youtube.com/watch?v=T5U2v3A9DWg&feature=youtu.be

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!