งานจราจร สภ.เมืองเพชรฯ MOU ภาคีเครือข่าย รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน

งานจราจร สภ.เมืองเพชรฯ MOU ภาคีเครือข่าย

รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมชั้น 2 สถานีตำรวจภูธร(สภ.)เมืองเพชรบุรี พ.ต.อ.อรรถพล พงษ์สุพรรณ ผู้กำกับการ สภ.เมืองเพชรบุรี พร้อมด้วยนายชวลิต ภัยลี้ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบุรี นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี นายแสวง สวมสวรรค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี น.ส.พัชราดิษฐ์ จันทรางกูร ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาเพชรบุรี และนางจรีย์พร กาญจน์กีรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทพรนุภาพมอเตอร์ไบค์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น และการอบรมอาสาสมัครจราจร ระหว่าง สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และบริษัทพรนุภาพมอเตอร์ไบค์ จำกัด โดยมี พ.ต.ท.ธนกร รอดเรือง รองผู้กำกับการจราจร สภ.เมืองเพชรบุรีและคณะให้การต้อนรับ

          พ.ต.อ.อรรถพล เปิดเผยว่า ปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยมีอัตราการการเสียชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้น ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง การไม่สวมหมวกนิรภัยเป็นสาเหตุหลักของการบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะ และมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึง 2.2 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่สวมหมวกนิรภัย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เห็นชอบให้ดำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนน เป็นวาระแห่งชาติและกำหนดให้ปี 2554 – 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานสากลให้ลดอัตราการเสียชีวิตของคนไทยจากอุบัติเหตุทางถนนในอัตราต่ำกว่า 10 คนต่อประชากร 100,000 คน

          พ.ต.ท.ธนกร กล่าวว่า ที่ผ่านมาจังหวัดเพชรบุรีมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี ในปี 2557 เกิดอุบัติ 183 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 25 คน ปี 2558 เกิดอุบัติเหตุ 419 ครั้ง เสียชีวิต 23 คน ปี 2559 เกิดอุบัติเหตุ 476 ครั้ง เสียชีวิต 29 คน และปี 2560 เกิดอุบัติเหตุ 649 ครั้ง เสียชีวิต 32 คน นับว่าเป็นอำเภอเดียวที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี


          ” งานจราจร สภ.เมืองเพชรบุรี ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดโครงการเมืองเพชรปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ขึ้น ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ใช้มาตรการองค์กรขับเคลื่อน 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย มาตรการประชาสัมพันธ์ เริ่มตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายจราจรกับ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ตามโครงการอาสาจราจร โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เป็นกลุ่มอาสาจราจรนำร่องโครงการ, การบังคับใช้กฎหมาย ในระยะแรกตั้งแต่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2561 ดำเนินการหลังจากประชาสัมพันธ์มาแล้ว 4 เดือน จับผู้ขับ และผู้โดยสารที่ไม่สวมหมวกนิรภัย เพื่อให้ผู้กระทำผิดเคารพกฎจราจร และตระหนักถึงอันตรายจากท้องถนน, มาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ทั้งคนขับขี่ และผู้โดยสาร ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ด้วยการกวดขันวินัยจราจร จับกุมและเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย ใช้ระบบ CCTV ควบคุมผู้กระทำผิดที่ฝ่าฝืนกฎจราจร เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้มีประสิทธิภาพต่อไป ” พ.ต.ท.ธนกรกล่าว

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!