พัฒนาชุมชนจ.เพชรบุรี จัดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาชนบท ในพระราชูปถัมป์ฯ ประจำปี 2561

พัฒนาชุมชนจ.เพชรบุรี จัดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาชนบท

ในพระราชูปถัมป์ฯ ประจำปี 2561

          เมื่อเวลา 10.20 น. วันที่ 3 เมษายน 2561 ที่วัดบันไดทอง ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี พระครูปลัดสมรักษ์ เตชะธรรมโม เจ้าอาวาสวัดบันไดทอง ประธานฝ่ายสงฆ์ นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส เป็นประธานร่วมในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี โดยมี พอ.พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 พอ.วินัย อภัยกุญชร รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 15 นายประพันธ์ คำบาง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมพิธี นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี และคณะให้การต้อนรับ

          โดยภายในพิธีดังกล่าว ดร.พระมหาสมศักดิ์ ปุณฺณโชโต เจ้าอาวาสวัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) ได้แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ พระสงฆ์จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานถวายเครื่องไทยธรรม นำถวายผ้าป่าแด่พระสงฆ์

          นายสุเทพ เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและขาดแคลนในชนบท ให้มีโอกาสได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย และรับสวัสดิการที่จำเป็นได้อย่างทั่วถึง โดยให้จัดทำการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนดังกล่าวขึ้น พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันบริจาคเงินทำบุญ สมทบกองทุนดังกล่าว นำไปพัฒนาและดำเนินการช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้ต่อไป


          นายสุเทพ กล่าวว่า โดยในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทตั้งแต่ปี 2545 เพื่อนำเงินที่ได้รับไปช่วยเหลือเด็กเล็กที่ยากจน ทั้งในและนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเรื่องการมอบทุนอุปการะเด็กและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมียอดเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ระดับจังหวัด จำนวน 1,424,771.92 บาท


          ” ในปี 2561 นี้ จังหวัดเพชรบุรีได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ขึ้น ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ จากเจ้าอาวาสวัดบันไดทอง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน และองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 145,610 บาท ทำให้ปัจจุบันกองทุนพัฒนาเด็กชนบท มีเงินทุน รวมทั้งหมด 1,570,381.92 บาท “ นายสุเทพ กล่าว

http://https://www.youtube.com/watch?v=-4Y6de0Z1UY

น.ส.อรุณี บุญเสวก ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!