ผวจ.เพชรบุรี เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

ผวจ.เพชรบุรี เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

            เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 10 เมษายน 2561 ที่บริเวณจุดตรวจสามแยกท่าศาลา ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 จังหวัดเพชรบุรี จัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พันเอกพงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 พันเอกวินัย อภัยกุญชร รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 15 น.ส.สุชาดา เผือกประเสริฐ ขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกว่า 100 คน นายวิรัช เพ็ญจันทร์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีและคณะร่วมให้การต้อนรับ

           นายวิรัช กล่าวว่า จากสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดเพชรบุรีในปี 2560 ที่ผ่านมาพบว่า พฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะยังคงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ และเสียชีวิตมากที่สุด อาทิ การใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด เมาสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ ไม่สวมหมวกนิรภัยและไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น ถนนทางหลวงแผ่นดิน และถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้าน ชุมชน เป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นบุคลคลในพื้นที่และเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ


           นายวิรัช กล่าวต่อไปว่า สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายนปี 2561 นี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี บูรณาการร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ และอาสาสมัครในพื้นที่ จัดให้มีการเปิดศูนย์ดังกล่าวขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางสัญจรไปกลับภูมิลำเนา และเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน นำไปสู่การลดความสูญเสียจากการบาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนจากอุบัติเหตุให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


           ทั้งนี้จังหวัดเพชรบุรีได้กำหนดจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนไว้จำนวน 16 จุด ประกอบด้วย อำเภอเมืองเพชรบุรี 3 จุด ได้แก่ จุดตรวจบริเวณสี่แยกบันไดอิฐ(ขาเข้า กทม.) ถนนเพชรเกษม, จุดตรวจบริเวณถนนเพชรเกษม ใต้สะพานต่างระดับทางเข้าวัดเขาตะเคราบ้านเวียงคอย หมู่ 1 ตำบลเวียงคอย อำเภอเมืองเพชรบุรี(ขาล่องใต้), จุดตรวจถนนหาดเจ้าสำราญ สี่แยกหาดเจ้าสำราญ บ้านหาดเจ้าสำราญใน ถนนสายรอง หมู่ 2 ตำบลหาดเจ้าสำราญ

           อำเภอท่ายาง 2 จุด ได้แก่ จุดตรวจแยกชลประทานราษฎร์ (ตู้ยามวังไคร้) บ้านชลประทานราษฎร์ ถนนสายรอง หมู่ 10 ตำบลวังไคร้, จุดตรวจแยกตลาดกลางการเกษตร (หนองบ้วย) บ้านหนองบ้วย ถนนเพชรเกษม หมู่ 7 ตำบลท่ายาง(ขาขึ้น กทม.)

 

           อำเภอเขาย้อย 2 จุด ได้แก่ จุดตรวจหน้าบริษัทน้ำมันเพชรบุรีล้ำยุค จำกัด ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยโรง(ขาล่องใต้) ระหว่างวันที่ 11 – 14 เมษายน 2561, จุดตรวจหน้าที่ทำการมูลนิธิสว่างสรรเพชญ จุดหนองปรง ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองปรง(ขาขึ้น กทม.) ระหว่างวันที่ 15 – 17 เมษายน 2561 
อำเภอแก่งกระจาน 2 จุด ได้แก่ จุดตรวจบริเวณหน้าตู้ยามบ้านดินวังจันทร์ ถนนสายรอง ตำบลวังจันทร์, จุดตรวจบริเวณศาลาหมู่บ้าน ถนนสายรอง หมู่ 1 ตำบลแก่งกระจาน


           อำเภอชะอำ 3 จุด ได้แก่ จุดตรวจสี่แยกช้างแทงกระจาด ถนนบายพาส ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ (ขาล่องใต้), จุดตรวจหมวดทางหลวงชะอำ ถนนเพชรเกษม หมู่ 1 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ (ขาล่องใต้), จุดตรวจบริเวณห้าแยกบ้านท่า หมู่ 4 ถนนสายรอง ตำบลบางเก่า 
อำเภอบ้านลาด 2 จุด ได้แก่ จุดตรวจสามแยกท่าศาลา ถนนเพชรเกษม บ้านระหาน หมู่ 7 ตำบลท่าเสน, จุดตรวจสามแยกชาโพรง บ้านหนองแก ถนนสายรอง หมู่ 5 ตำบลไร่สะท้อน

           อำเภอบ้านแหลม 2 จุด ได้แก่ จุดตรวจบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม หมู่ 4 ถนนสายรอง, จุดตรวจบริเวณหน้า สภ.บางตะบูน ถนนสายรองและอำเภอหนองหญ้าปล้อง 1 จุด ได้แก่ จุดตรวจบริเวณด้านหน้าที่พักสายตรวจ บ้านท่าตะคร้อเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตะคร้อ(สายบายพาส) ถนนสายรอง 

           ในส่วนของจุดตรวจสามแยกท่าศาลา ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาดนี้ จัดให้เป็นจุดพักรถ พักคน มีบริการนวดผ่อนคลายเส้น บริการเครื่องดื่ม อาทิ ชา กาแฟ น้ำดื่มฯลฯ ไว้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในโอกาสนี้ด้วย

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!