“28 พ.ย.นี้ เลือกตั้ง อบต.”

เลือกเทศบาล  ทั้งหลาย        เสร็จไปแล้ว

ต่างวางแนว   บริหาร      กันยกใหญ่

เมืองเพชรเรา ปีนี้          น่าดีใจ

เพราะจะได้    เลือกตั้ง     อบต.

    คือองค์การ บริหาร    ส่วนตำบล

มีผู้คน           เคลื่อนไหว    ใจจดจ่อ

ออกหาเสียง   ทั่วไป       ไม่รีรอ

บ้างก็ขอ        ความเห็น เป็นความรู้

    การหาเสียง ระดับนี้    ที่น่ารัก

คนก็มัก         ไปมา        คอยหาสู่

เป็นกันเอง     ตามประสา    เห็นน่าดู

อยู่ในหมู่       บ้านใกล้    ไม่โกรธเคือง

    อดีตนายกฯ หลายท่าน    ในงานนี้

ซึ่งไม่มี          ชื่อสมัคร   ดูเป็นเรื่อง

มีบางท่าน      เห็นงาม    ความรุ่งเรือง

สู่การเมือง ระดับชาติ ขาดไปเลย

สำราญ นุชถาวร

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!