4 สมาคมชาวประมง อ.บ้านแหลม รวมตัวเรียกร้องรัฐบาลทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย และคัดค้านการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ILO

4 สมาคมชาวประมง อ.บ้านแหลม รวมตัวเรียกร้องรัฐบาลทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย

และคัดค้านการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ILO


          เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 1 สิงหาคม 2561 กลุ่มตัวแทนสมาคมชาวประมงอำเภอบ้านแหลม, สมาคมประมงแหลมผักเบี้ย, สมาคมอวนลอยภาคกลาง และสมาคมเรือลอบหมึกสาย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กว่า 200 คน เดินทางมายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี เข้ายื่นหนังสือต่อนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อร้องเรียนผ่านไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้ทบทวนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดความเดือนร้อนของชาวประมง และขอคัดค้านการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ(ILO) ฉบับที่ 188


          นางลั่นทม เพทัย อายุ 58 ปี เป็นตัวแทนชาวประมงบ้านแหลม อ่านข้อเรียกร้องสรุปได้ว่า ตลอดเวลากว่า 3 ปี ที่รัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย(ศปมผ.) และออก พ.รก.ประมง ปี 2558 ปี 2560 ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ออกประกาศสำนักนายก กฎกระทรวง ประกาศกรม และเรื่องต่างๆกว่า 200 ฉบับ เพื่อเป็นเครื่องมือในการแก้ข้อกล่าวหาของสหภาพยุโรป เรื่องการทำประมงผิดกฎหมาย ที่บังคับให้เรือทุกลำมีทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ใบประมงพาณิชย์ และให้เรือขนาดใหญ่กว่า 30 ตันกรอส ต้องแจ้งเข้า-ออกกับ PIPO ทุกครั้ง รวมทั้งให้เรือที่ใช้เครื่องมือศักยภาพสูงทุกลำทำการประมงได้แค่ 240 วัน ต่อปี และต้องมีระบบติดตามเรือ(VMS) ซึ่งเชื่อว่าข้อกล่าวหาทั้ง I,U และ U นั้นได้รับการแก้ไขหมดแล้ว แต่ชาวประมงซึ่งเป็นสมาชิกของ 4 สมาคม ก็ยังคงได้รับความเดือนร้อนไม่จบสิ้น มีทั้งปัญหาเรือถูกเพิกถอนทะเบียนจอดกำลังจมในคลอง, การขาดแคลนแรงงาน รวมถึงปัญหาอัตราโทษ พ.ร.ก.ประมงสูงเกินไป และปัญหาอื่นๆอีกมากมาย

 


          นางลั่นทม กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้สมาชิกสมาคมทราบมาว่ารัฐบาลได้กำหนดกรอบเวลาในการให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง และยกร่างกฎหมายรองรับการให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาและบังคับใช้ในเร็วนี้ ซึ่งสมาคมฯได้ศึกษาและเห็นว่าอนุสัญญาฉบับนี้จะก่อปัญหาและความเสียหายหลายประการต่อชาวประมงอาจถึงขั้นที่ไม่สามารถประกอบอาชีพประมงได้เลย เนื่องจากข้อกำหนดไม่สามารถประยุกต์ใช้กับเรือประมงไทยรุ่นปัจจุบันได้ ทั้งขนาดตัวเรือ สัดส่วนโครงสร้างความปลอดภัย ความสูงของเพดาน ขนาดของห้องน้ำ ห้องนอน ห้องพักผ่อน ประกอบกับปัจจุบันชาวประมงไม่สามารถต่อเรือประมงใหม่ได้อีกแล้ว

          ดังนั้นทั้ง 4 สมาคมฯจึงขอคัดค้านการเข้าเป็นอนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 และขอให้รัฐบาลพิจารณาอนุมัติงบในการซื้อเรือประมงกลุ่มที่ตกสำรวจ และกลุ่มถูกยกเลิกทะเบียนในขณะที่กำลังแก้ไขเล่มทะเบียนอยู่ในสำนักงานเจ้าท่าโดยเร็ว รวมทั้งให้มีการแก้ไข พ.ร.ก.ประมงทั้ง 2 ฉบับ แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ปัญหาการแจ้งเข้าออกของเรือประมง และขอให้ยกเลิกการตรวจแรงงานและการดำเนินคดีอาญาของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั้งหมด
เบื้องต้นนางฉัตรพร จะได้นำข้อร้องเรียนของกลุ่มชาวประมงส่งไปให้รัฐบาลพิจารณาต่อไป

http://https://www.youtube.com/watch?v=LhXmBxFvjZU&feature=youtu.be

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!