7 วันอันตราย 2565

7 วัน อันตราย (29 ธ.ค.64 -4 ม.ค.65) จ.เพชรบุรี เจ็บ 27 รายเสียชีวิต 3 ราย พื้นที่อำเภอเมือง เกิดอุบัติเหตุสะสมมากที่สุด

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จังหวัดเพชรบุรี
สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน เทศกาลปีใหม่ 2565 (วันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 )

📍 ข้อมูลวันที่ 3 มกราคม 2565 (วันที่ 6 ของเทศกาลฯ) ดังนี้
เกิดอุบัติเหตุ : 5 ครั้ง
พื้นที่ อ.ชะอำ 2, อ.บ้านลาด 1, อ.ท่ายาง 1 และ อ.แก่งกระจาน 1
ผู้บาดเจ็บ (Admit) : 7 ราย (ชาย 5 คน หญิง 2 คน)
ผู้เสียชีวิต 2 ราย (ชาย 1 ราย หญิง 1 ราย)
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ตัดหน้ากระชั้นชิด ดื่มแล้วขับ และมีสิ่งกีดขวางบนถนน
พฤติกรรมเสี่ยง : ไม่สวมหมวกนิรภัย ตัดหน้ากระชั้นชิด

สถิติสะสม ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 64 – 3 ม.ค.65 รวม 6 วัน

  • เกิดอุบัติเหตุ รวม 26 ครั้ง
  • ผู้บาดเจ็บ (Admit) รวม 27 ราย (ช.17/ญ.10)
  • ผู้เสียชีวิต รวม 3 ราย (ช.2/ญ.1)
    ข้อมูล : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!