นักเรียน ร.ร.วัดโพธิ์ลอย ต.หนองกะปุ สืบสานการตีกลองยาว รับแห่งานบวช –ขันหมาก สร้างรายได้

นักเรียน ร.ร.วัดโพธิ์ลอย ต.หนองกะปุ สืบสานการตีกลองยาว

รับแห่งานบวช –ขันหมาก สร้างรายได้

          เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นายทวีโรจน์ กล่ำกล่อมจิตต์ นักจัดรายการวิทยุเพชรภูมิ เรดิโอ fm 103.5 MHz ได้เชิญคณะกลองยาว ร.ร.วัดโพธิ์ลอย ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด มาพูดคุยและทำการแสดงในรายการ “เพชรบุรีทอล์ค” ช่วงเวลา 09.00 – 10.00 น. ทางสถานีวิทยุเพชรภูมิเรดิโอ ชั้น 3 อาคารบริษัทเพชรภูมิการพิมพ์ จำกัด ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

          นายส่วน ทิมจิตร ผอ.ร.ร.วัดโพธิ์ลอย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านการตีกลองยาว ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านการตีกลองยาว โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ในการว่าจ้างภูมิปัญญาท้องถิ่นการตีกลองยาว คือ นายเรียง แผนเจริญ อายุ 75 ปี จากคณะกลองยาวผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ทำหน้าที่ครูภูมิปัญญาสอนนักเรียนฝึกตีกลองยาว พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องดนตรีกลองยาวมาให้นักเรียนฝึกตีอีกจำนวนหนึ่ง
ผอ.ร.ร.วัดโพธิ์ลอย กล่าวต่อไปอีกว่า กิจกรรมการเรียนการสอนการตีกลองยาวเริ่มฝึกฝนตั้งแต่จังหวัดพื้นฐาน การตีกลองยาวเป็นเสียงต่าง ๆ จนสามารถตีเป็นเพลงใช้ในการแสดงตามงานต่าง ๆ ได้ อาทิ ขบวนแห่ขันหมากงานแต่งงาน ขบวนแห่งานบวชนาค และงานอื่น ๆ โดยเฉพาะงานแต่งงานจะได้รับการว่าจ้างให้ไปแสดงมาก เพราะสมาชิกในคณะกลองยาวเป็นเด็ก ๆ ช่วยสร้างสีสันภายในงาน นอกจากนี้ได้รับรางวัลประกวดตีกลองยาวในรายการต่าง ๆ เช่น รางวัลที่ 2 การแข่งขันตีกลองยาวงานอาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ ร.ร.บ้านสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน สร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนและโรงเรียน

          “นอกจากเป็นการอนุรักษ์สืบสานการตีกลองไม่ให้สูญหาย เมื่อโตขึ้นนักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ อนาคตจะให้นักเรียนรู้เรื่องการประกอบหนังกลอง ซึ่งนับวันจะหาคนทำได้ยากขึ้น” ผอ.ส่วน กล่าว

ด.ช.ชินาธิป นวมนิ่ม อายุ 12 ปี นักเรียนชั้น ป.6 หัวหน้าคณะกลองยาว ร.ร.วัดโพธิ์ลอย กล่าวว่า สนใจการตีกลองยาวเพราะเห็นคนข้างบ้านตีกลองยาวด้วยความสนุกสนาน จึงเกิดความชอบ ประกอบกับโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเรียนรู้การตีกลองยาว จึงสมัครเข้าร่วมเรียนตั้งแต่ชั้น ป.4 จนวันนี้สามารถตีเป็นเพลงต่าง ๆ ออกแสดงตามงานได้ ไม่ว่าจะเป็นงานบวช งานแต่งงาน เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีรายได้ระหว่างเรียนหนังสือไปด้วย

          ผู้ที่สนใจคณะกลองยาว ร.ร.วัดโพธิ์ลอย ให้ไปแสดงตามงานต่างๆ ติดต่อได้ที่ ผอ.ส่วน ทิมจิตร โทร 081-2911-778 เป็นการสนับสนุนนักเรียนให้มีรายได้และอนุรักษ์สืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไป.

ทีมข่าวเพชรภูมิ:รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!