8.7 แสนบาท ยอดผ้าป่ากองทุนหอศิลป์รัตนกันทร หอศิลป์แห่งวัดถ้ำแก้ว

8.7 แสนบาท ยอดผ้าป่ากองทุนหอศิลป์รัตนกันทร

หอศิลป์แห่งวัดถ้ำแก้ว

          เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา ณ หอศิลป์รัตนกันทร ศาลาการเปรียญ วัดถ้ำแก้ว ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รอง ผวจ.เพชรบุรี เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าจัดตั้งกองทุนหอศิลป์รัตนกันทร หอศิลป์แห่งวัดถ้ำแก้ว โดยมี นายสุพจน์ เพชราภิรัชต์ ประธานกรรมการหอศิลป์รัตนกันทร นายแสวง เอี่ยมองค์ ที่ปรึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหอศิลป์ฯ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานเป็นจำนวนมาก


          นายสุพจน์ เพชราภิรัชต์ ประธานกรรมการหอศิลป์รัตนกันทร หอศิลป์แห่งวัดถ้ำแก้ว กล่าวว่า ตามที่สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหม้อ ที่มีนายอมร แก้วสว่าง อดีตครูดนตรีไทย ร.ร.เซนต์โยเซฟเพชรบุรี อดีตประธานสภาวัฒนธรรมฯ ได้ร่วมกับ พระครูสมุห์อำนวย ปภากะโร เจ้าคณะตำบลโพไร่หวาน เจ้าอาวาสวัดถ้ำแก้ว ได้พิจารณาเห็นว่าจังหวัดเพชรบุรีเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มาตั้งแต่โบราณ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งหอศิลป์ขึ้น ณ ศาลาการเปรียญภายในวัดถ้ำแก้ว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมเมืองเพชรแขนงต่าง ๆ พร้อมทั้งดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหอศิลป์

          นายสุพจน์ กล่าวต่ออีกว่า ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานนามหอศิลป์ที่วัดถ้ำแก้ว ว่า “รัตนกันทร” หมายถึง หอศิลป์แห่งวัดถ้ำแก้ว เพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการเผยแพร่ความรู้และฝึกสอนทักษะศิลปะแขนงต่าง ๆ ทั้งด้านดนตรีไทย นาฏศิลป์ งานสกุลช่างเมืองเพชรบุรีให้แก่เด็ก เยาวชน และผู้ที่สนใจให้ได้ศึกษาเรียนรู้มากขึ้น เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่พระองค์ได้ทรงทุ่มเทอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญา ส่งเสริมให้พสกนิกรไทยสนใจและรักษาศิลปวัฒนธรรม เพื่อดำรงความเป็นไทยไว้ตลอดไว้


          “ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการหอศิลป์รัตนกันทรได้มีความเห็นพ้องต้องกันในรณรงค์จัดหาทุนตั้งเป็น “กองทุนหอศิลป์รัตนกันทร” เพื่อพัฒนาหอศิลป์รัตนกันทรให้มีความพร้อมที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสมพระเกียรติในชื่อพระราชทาน จึงได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นกองทุนหอศิลป์รัตนกันทรในวัน เสาร์ ที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา ณ วัดถ้ำแก้ว เบื้องต้นมียอดเงินบริจาคจัดตั้งกองทุนหอศิลป์รัตนกันทร จำนวน 879,081.75 บาท ทางคณะกรรมการบริหารหอศิลป์รัตนกันทรขอกราบอนุโมทนาบุญแด่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินมา ณ โอกาสนี้ด้วย” นายสุพจน์ กล่าว.

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!