สิ้นเสาหลักครอบครัวเพชรภูมิ “คุณประโยชน์ สุนทรวาทะ”

สิ้นเสาหลักครอบครัวเพชรภูมิ “คุณประโยชน์ สุนทรวาทะ”

เจ้าของบริษัทเพชรภูมิการพิมพ์ จำกัด สิริอายุ 82 ปี

          เมื่อเวลา 15.06 น. ของวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ รพ.พระจอมเกล้า อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายปริญญา สุนทรวาทะ กรรมการผู้จัดการบริษัท เพชรภูมิการพิมพ์ จำกัด บุตรชายคุณประโยชน์ สุนทรวาทะ ได้แจ้งว่า นางประโยชน์ สุนทรวาทะ เจ้าของบริษัท เพชรภูมิการพิมพ์ จำกัด ผู้เป็นมารดา ได้เสียชีวิตด้วยอาการสงบ ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า สิริอายุ 82 ปี

          ประวัติคุณประโยชน์ สุนทรวาทะ เกิดเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2478 เป็นธิดาของ รอ.ขุนชาญใช้จักร รน. อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และ นางเปื่อม ชาญใช้จักร คุณประโยชน์ สุนทรวาทะ (นามสกุลเดิม “ชาญใช้จักร”) สมรสกับ นายปรุง สุนทรวาทะ ทนายความ บรรณาธิการและเจ้าของ นสพ.เพชรภูมิ มีบุตรธิดารวม 4 คน ได้แก่ นางปรียนาถ สุนทรวาทะ นางปรียนุช สุนทรวาทะ นางปรียนันทน์ สุนทรวาทะ และ นายปริญญา สุนทรวาทะ

          คุณประโยชน์ในอดีตประกอบอาชีพครูสอนหนังสือที่โรงเรียนศึกษาปัญญา จ.เพชรบุรี ภายหลังแต่งงานกับนายปรุง สุนทรวาทะ จึงได้ลาออกมาดูแล นสพ.เพชรภูมิ และธุรกิจงานพิมพ์ของโรงพิมพ์เพชรภูมิที่ตั้งอยู่บริเวณถนนดำเนินเกษม (ใกล้วัดพลับพลาชัย) อ.เมือง จ.เพชรบุรี ต่อมาได้เข้ามารับหน้าที่บรรณาธิการ นสพ.เพชรภูมิ แทนนายปรุง สุนทรวาทะ หลังจากถูกคณะปฏิรูปฯ สั่งปิดหนังสือพิมพ์มานานกว่า 3 ปี เริ่มพิมพ์ครั้งแรกฉบับวันที่ 16 กรกฎาคม 2523 ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2527 ได้เกิดเหตุการณ์คนร้ายจำนวน 2 คน ใช้อาวุธปืนยิงนายปรุง สุนทรวาทะ จนเสียชีวิต ขณะที่นายปรุงขับรถยนต์ส่วนตัวมุ่งหน้าไปทางศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี บริเวณน้ำพุหน้าประตูจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ทำให้นายปรุงเสียชีวิตในทันที นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวสุนทรวาทะและหนังสือพิมพ์เพชรภูมิ แต่คุณประโยชน์ยังยืนยันทำหน้าที่บรรณาธิการ นสพ.เพชรภูมิ ร่วมกับนักเขียนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน อาทิ อ.ล้อม เพ็งแก้ว นายชลิต เลาหสถิต นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ และอีกหลายคนร่วมกันสานต่ออุดมการณ์ของนายปรุงมุ่งมั่นที่จะรักษา นสพ.เพชรภูมิ ไว้เป็นสมบัติของคนเพชรบุรี

          ต่อมาคุณประโยชน์ได้ปรับขนาดรูปเล่มของหนังสือพิมพ์เพชรภูมิให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และมีจำนวนหน้ามากขึ้น ประกอบกับมีเนื้อหาข่าวและบทความที่หลากหลาย ทำให้ยอดขายของ นสพ.เพชรภูมิ เพิ่มสูงขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี คุณประโยชน์จึงเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอต้องความต้องการของชาวเพชรบุรี ประกอบกับมีงานพิมพ์หนังสือ วารสารต่าง ๆ เพิ่มขึ้นทุกเดือน ในปี พ.ศ.2539 จึงตัดสินใจซื้อที่ดินริมถนนเพชรเกษม ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จงเพชรบุรี ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 4 ชั้น มีการรับสมัครพนักงานและสั่งแท่นพิมพ์ใหม่หลายตัว

          ในปี พ.ศ.2545 สภาสถาบันราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล นายกสภาสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ได้มีมติให้คุณประโยชน์ สุนทรวาทะ บรรณาธิการ นสพ.เพชรภูมิ และนายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวารสารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2545

          ต่อมาในปี พ.ศ.2550 คุณประโยชน์ ได้ขอวางมือจากตำแหน่งบรรณาธิการ นสพ.เพชรภูมิ เนื่องจากอายุมากและต้องการให้ผู้ที่มีความสามารถ และมีประสบการณ์เข้ามาทำหน้าที่แทน ได้มอบหมายนายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ หัวหน้ากองบรรณาธิการฯ ขึ้นรับตำแหน่งบรรณาธิการ นสพ.เพชรภูมิ

          นอกจากนี้ คุณประโยชน์ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมมาโดยตลอด จึงได้รับพระราชทานรางวัลและรางวัลต่าง ๆ อันเป็นเครื่องแสดงถึงการดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม อาทิ ได้รับพระราชทานเหรียญสมณาคุณสภากาชาดไทย ชั้น 3 เมื่อ พ.ศ.2535 ได้รับพระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เมื่อ พ.ศ.2530 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ “ผู้หญิงเก่ง ระดับเขต 7 สาขาสื่อมวลชน” ประจำปี พ.ศ.2540 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติกัลยาณมิตร ปปช. จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปี 2547 ได้รับเกียรติบัตรและเข็มคนดีศรีแผ่นดิน ปี 2549 ได้รับการคัดเลือกจากสภาสตรีแห่งชาติ ในพระราชินูปถัมภ์ ให้เป็นสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2548 เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฯลฯ

          ทั้งนี้ คุณประโยชน์ สุนทรวาทะ ได้ถึงแก่กรรมด้วยอาการสงบเมื่อเวลา 15.06 น. ของวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ รพ.พระจอมเกล้า อ.เมืองเพชรบุรี สิริอายุ 82 ปี ครอบครัวสุนทรวาทะกำหนดประกอบพิธีรดน้ำศพที่วัดคงคารามวรวิหาร อ.เมืองเพชรบุรี ในวันที่ 6 ก.พ. 2561 เวลา 16.00 น. กำหนดสวดพระอภิธรรมศพวันที่ 6 – 10 ก.พ. 2561 เริ่มเวลา 20.00 น. บรรจุศพหลังพิธีสวดพระอภิธรรมคืนสุดท้าย (10 ก.พ. 61) จึงเรียนผู้ที่รักเคารพร่วมแสดงความอาลัย.

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!