แวะชม “สตรีทอาร์ต ณ ซอยริมน้ำ” ศิลปิน-ครูศิลปะเมืองเพชรสร้างสีสัน

ช่วงนี้เดินเข้าไป “ซอยริมน้ำ” ตลาดสดริมแม่น้ำเพชรบุรี ตั้งแต่เชิงสะพานใหญ่หน้าธนาคารกรุงเทพถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊นิ จะเห็นว่ามีช่างผู้รับเหมาดำเนินการปรับปรุงถนนภายในซอยริมน้ำ มีการปรับพื้นถนนเทคอนกรีตและปูกระเบื้องดินเผา เป็นโครงการที่ “วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนเมืองเพ็ชร์” นำโดย นายปภังกรณ์ จรรยงค์ ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ และคณะกรรมการชุมชนตลาดริมน้ำ ชุมชนถนนคลองกระแชง และชุมชนวัดเกาะ ร่วมกับ เทศบาลเมืองเพชรบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ได้เขียน “โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าเพชรบุรี” ตั้งแต่เชิงสะพานใหญ่หน้าวัดมหาธาตุถึงเชิงสะพานจอมเกล้า โดยขอรับการสนับสนุนจาก “กองทุนพัฒนาการท่องเที่ยว” ของ กรมการท่องเที่ยว สังกัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินโครงการโดยมีเนื้องานหลัก ๆ คือ การปรับปรุงพื้นถนนภายในซอยริมน้ำ จัดทำป้ายทางเข้า ป้ายชื่อสถานที่สำคัญ ติดตั้งไฟส่องสว่าง และเก้าอี้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ

                 น.ส.พรรณ์นิภา ภู่แสง หรือ “เจ๊อร” กรรมการวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนเมืองเพ็ชร์ กล่าวว่า ตามที่ชาวชุมชนตลาดริมน้ำ ชุมชนถนนคลองกระแชง และชุมชนวัดเกาะ ดำเนินการขับเคลื่อนชุมชนด้วยประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้คนในย่านเมืองเก่าเพชรบุรี นำไปสู่การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชน อาคารบ้านเรือนควบคู่กับวิถีชีวิตของผู้คนในย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี เกิดการกระจายรายได้ให้กับชุมชน ร้านค้า ร้านอาหาร สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ชาวชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภายใต้แนวคิดชาวชุมชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำเพื่อให้ชุมชนเกิดความยั่งยืน จึงได้ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ โครงการเพชรบุรี…ดีจัง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาต่อยอดไปสู่การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง

                นอกจากวิถีชีวิตของชุมชนซอยริมน้ำ สิ่งหนึ่งที่มาเพิ่มสีสันให้ซอยริมน้ำและตลาดริมน้ำก็คือ สตรีทอาร์ต หรือ ภาพวาดศิลปะบนกำแพงภายในซอยริมน้ำที่ได้ทีมศิลปินและครูศิลปะเมืองเพชร ได้แก่ นายชัยวุฒิ เทียมปาน ศิลปินอิสระ นายรัฐพล จีระดำรงธัญญา หรือ “ครูตั้ม” ครูศิลปิน รร.เทศบาล ๓ ชุมชนวัดจันทราวาส นายสุรเอก ทองเพชร ศิลปินอิสระ (ปัจจุบันได้เสียชีวิต) ศิลปินและจิตรกรคนอื่น ๆ ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานสตรีทอาร์ตภายในซอยริมน้ำ โดยการนำเรื่องราวที่ข้องกับชุมชนซอยตลาดริมน้ำ ได้แก่ ประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน การเชิดมังกร เชิดสิงโต สัตว์มงคลชนิดต่าง ๆ ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเพชร สัตว์เลี้ยงประจำซอย โดยเฉพาะ “แมว” สัตว์เลี้ยงของแต่ละบ้าน ถูกศิลปินจับมาเป็นแบบวาดภาพตามผนังและกำแพงบ้านตลอดซอยริมน้ำ

                ครูตั้ม บอกว่า สตรีทอาร์ต หรือภาพเขียนบนกำแพงเป็นผลงานศิลปะอย่างหนึ่ง ทำหน้าที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในตลาดริมน้ำเพิ่มมากขึ้น เข้ามาเดินเที่ยวมาถ่ายภาพหรือเช็คอินท์ตามจุดต่าง ๆ ซื้อสินค้าและใช้บริการต่าง ๆ ขณะเดียวกันการเข้ามาเยือนของนักท่องเที่ยวได้กระตุ้นให้คนในชุมชนซอยริมน้ำปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์หน้าบ้านและหลังบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดมากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของชุมชนซอยริมน้ำเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาพบเห็น

                ขณะที่ ชัยวุฒิ มองว่า สตรีทอาร์ตไม่เป็นเพียงภาพวาดที่มีความสวยงาม หรือเป็นจุดถ่ายรูปเท่านั้น แต่สามารถใช้ศิลปะในการสื่อถึงเรื่องราวช่วยทำให้คนในชุมชนหันมาเห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ดังจะเห็นว่า หลายบ้านยินดีให้ใช้พื้นที่ผนังบ้าน กำแพงบ้าน ประตูบ้านในการสร้างสรรค์งานสตรีทอาร์ต โดยหวังว่าเมื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วเสร็จ “ซอยริมน้ำ” จะเป็นถนนคนเดินที่สวยงาม และเป็นความภาคภูมิใจของชาวชุมชนซอยริมน้ำตลาดสดเมืองเพชรบุรี

Art Life ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๔

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!