BAM จัดโครงการเติมฝันปันน้ำใจ ปีที่ 11 แก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในทะเล

BAM จัดโครงการเติมฝันปันน้ำใจ ปีที่ 11

แก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในทะเล

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 กันยายน 2561 ที่บริเวณลานกิจกรรม ชายทะเลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นายนพรัตน์ อุ่นจัตตุรพร รองกกรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “TREAT WORLD SAVE LIFE เราดูแลโลก โลกดูแลคุณ” ภายใต้ โครงการเติมฝันปันน้ำใจกับ BAM ปีที่ 11 โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายธนภัทร ณ ระนอง นายอำเภอเมืองเพชรบุรี เด็ก เยาวชน และประชาชนร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน นายบุญยอด มาคล้าย นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญและคณะให้การต้อนรับ “แพนเค้ก” เขมนิจ จามิกรณ์ ดารานักแสดงและนางแบบ พร้อมด้วยนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดี “ฟรอย” ณัฏฐพงษ์ ชาติพงษ์ มาร่วมสร้างสีสันและความสนุกสนานในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

          นายนพรัตน์ เปิดเผยว่า จากวิกฤตปัญหาขยะในทะเลปี 2559 ของประเทศไทย พบขยะในทะเลกว่า 11.47 ล้านตัน เป็นขยะพลาสติกมากที่สุด จัดอยู่อันดับ 6 จาก 192 ประเทศทั่วโลก โดย 80% ส่วนใหญ่เป็นขยะบนชายหาดไหลลงสู่น้ำทะเล ซึ่งปัญหาดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งถูกทำลาย บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ แก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน และช่วยฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล มีพันธกิจหลักด้านการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านการศึกษา ด้านการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบความเดือดร้อน ส่งเสริมด้านกีฬา ดนตรี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การปลูกป่า และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ

          นายนพรัตน์ กล่าวว่า บริษัทฯได้คำนึงถึงสภาพปัญหาขยะทะเลและการอนุรักษ์วาฬบรูด้าในพื้นที่ตำบลหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำและธรรมชาติทะเลที่ยังสะอาดบริสุทธิ์ จึงร่วมกับเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญและผู้ประกอบการริมหาดเจ้าสำราญ จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการริมหาดและนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงปัญหาขยะในทะเล ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ทะเล ตลอดจนช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งให้คงอยู่สืบไป

          กิจกรรมภายในงาน มีการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี เพื่อลดปริมาณขยะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์วาฬบรูด้า สัตว์ทะเลที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ทะเลอ่าวไทย และการเรียนรู้การใส่เสื้อชูชีพให้ถูกวิธี นอกจากนี้บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ได้มอบชุดแยกประเภทขยะและถังขยะจำนวน 4 ชุด ให้แก่ชมรมผู้ประกอบการริมหาดเจ้าสำราญ และมอบเสื้อชูชีพสำหรับเด็ก-ผู้ใหญ่จำนวน 100 ตัว ให้แก่เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ไว้อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในโอกาสนี้ด้วย

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!