Call Out

สวัสดีค่ะ call out เป็นคำศัพท์ที่ติดหูและได้ยินบ่อยมาก ๆ ในช่วงเวลานี้ ท่านผู้อ่านได้ออกไป call out กับเขาบ้างหรือเปล่าคะ ตามพจนานุกรม call out แปลความหมายได้หลากหลายอยู่ค่ะ เช่น ตะโกนเรียก เรียกให้มาช่วย ทำให้เห็น แสดงจุดยืน เชิญให้ออกมาต่อสู้

ขออธิบายการใช้ call out เป็นประโยคดังนี้ค่ะ “If you call someone out, you order or request that they come to help, especially in an emergency.” “หากคุณ call out ใครสักคน นั่นหมายถึง คุณสั่งหรือขอให้พวกเขามาช่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีฉุกเฉิน” ลองดูตัวอย่างประโยคนะคะ

“The government has called out the army and imposed emergency measures.” “รัฐบาลได้เรียกกองทัพให้ออกมาช่วย และกำหนดให้มีมาตรการฉุกเฉิน”

“I called the doctor out.” “ฉัน (ตะโกน) เรียกให้หมอมาช่วย

“The fire brigade should always be called out to a house fire.” “ควรเรียกหน่วยดับเพลิงให้ไปช่วยบ้านที่ไฟไหม้เสมอ”

“When that case had me stumped, I called another detective out to review it with me.” “ตอนที่คดีนั้นทำเอาผมจนแต้ม ผมก็เรียกนักสืบอีกคนหนึ่งมาช่วยกันดูอีกที”

การใช้ call out อีกรูปแบบหนึ่งอธิบายได้ว่า “If you call someone out or call out something they have said, you challenge them to justify it.” “หากคุณ call out ใครซักคนหรือ call out ในสิ่งที่พวกเขาพูด นั่นหมายความว่าคุณท้าทายให้พวกเขาแสดงเหตุผล” เช่นประโยคตัวอย่างดังต่อไปนี้ค่ะ

“The FDA will have to start forcing companies to be transparent and call them out on it when they’re not.” “องค์การอาหารและยาจะต้องเริ่มบังคับบริษัทต่าง ๆ ให้มีความโปร่งใส และจะต้องเรียกให้ออกมาแสดงจุดยืน หากพวกเขาไม่ทำเช่นนั้น”

“When people try to set communities against each other we should call them out.” “เมื่อผู้คนพยายามที่จะตั้งชุมชนขึ้นมาต่อต้านกัน เราควรเรียกพวกเขาออกมาแสดงเหตุผล

“You have to call out sexism wherever you see it.” “คุณต้องแสดงจุดยืน เมื่อใดก็ตามที่คุณพบว่ามีการกีดกันทางเพศ”

call out สามารถใช้ในความหมายอื่น ๆ อีก เช่น เพื่อเชื้อเชิญหรือท้าทายให้ออกมาสู้กัน “I wouldn’t callthat guy out. I know for a fact that he carries a knife.” “ผมไม่ท้าไอ้หนุ่มนั่นให้ออกมาสู้กันหรอก ผมรู้ว่าเขามีมีด” หรือเพื่อเรียกร้องความสนใจตรง ๆ เลยก็ได้ “I called out to my friend when I saw her walking down the street, but she had a headphones on and couldn’t hear me.” “ฉัน (ตะโกน) เรียกเพื่อนเมื่อเห็นเธอเดินไปตามถนน แต่เธอสวมหูฟังและไม่ได้ยินฉันเลย” หรือเพื่อเผชิญหน้าเกี่ยวกับพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ เช่น “If your employee keeps talking behind your back, you need to call her out on it.” “ถ้าเพื่อนร่วมงานของคุณยังคงพูดลับหลังคุณเรื่อย ๆ คุณต้องเรียกเธอให้ออกมาเผชิญหน้ากันแล้วล่ะ” call out ซึ่งมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนสังคมนั้น มักจะมีประสิทธิภาพมาก ๆ และได้ผล หากผู้ที่ออกมา call out นั้นเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เพราะเสียงของพวกเขาเหล่านั้นมีคนฟังมากมาย เรียกว่ามีเสียงดังกว่าคนธรรมดาทั่ว ๆ ไป เมื่อการ call out ทำให้ผู้คนในวงกว้างมองเห็นถึงปัญหาที่อยากจะนำเสนอได้จึงมีพลังมากค่ะ อย่างไรก็ตาม call out ใด ๆ ควรมาจากใจมิใช่บังคับ ว่าไหมคะ แล้วพบกันใหม่ สวัสดีค่ะ

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!