ปรับหลักสูตรแต่คนไม่เปลี่ยน

จำนวนครั้งของผู้เข้าชม : 4 ตั้งแต่หลักสูตรยุคก่อนกรุงสุ […]

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

22 พฤศจิกายน 2564

คิดได้คิดเป็น

ไม่ว่าใครก็คิดได้ แต่อาจจะคิดไม่เป็น คิดได้จึงต้องคิดเป็นด้วย การสื่อสารในปัจจุบันเปิดโอกาสให้ผู้คนแสดงความคิดเห็นกันได้กว้างขวางมาก จนทำให้ไม่ว่าใครๆก็แสดงความคิดเห็นต่อข่าวสาร ต่อบุคคลหรือองค์กรสถาบันต่าง ๆ ได้ง่าย ทำให้มีผลกระทบต่อผู้แสดงความคิดเห็นเองในแง่กฎหมายที่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น ผลกระทบต่อบุคคลอื่นหรือส่วนรวมที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

19 มกราคม 2564
1 2
error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!