Phetchaburi City Of Gastronomy

ขอแสดงความยินดีกับคนเพชรบุรีทุกท่าน บัดนี้เพชรบุรีจะได้ชื่อเป็นทางการจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นเมืองแห่งการสร้างสรรค์ด้านอาหาร

คำประกาศเขาบอกว่า Phetchaburi (Thailand) – Gastronomy นั่นคือ เพชรบุรี เมืองแห่งการสร้างสรรค์ด้านอาหาร

ผมยอมรับตรง ๆ ว่า เพิ่งเคยได้ยินคำว่าแก๊สโทรโนมี่เป็นครั้งแรก อาจจะเคยได้ยินหลายครั้งแต่จำไม่ได้และไม่สนใจ แต่ตอนนี้เป็นคำศัพท์ที่มีต้องท่องเอาไว้

Gastronomy แก๊สโทรโนมี่ หมายถึง วิทยาการอาหาร ผมฝากชื่อนี้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนำไปเปิดปริญญาตรีสาขานี้ด้วย ผมบอกแล้วนะ

ผมไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนส่ง ให้เพชรบุรีได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นตัวแทนประเทศไทย สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก ประจำปี พ.ศ. 2564

ผลการคัดเลือก ประกาศผลเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เพชรบุรีได้เป็นหนึ่งใน 49 เมืองใหม่ที่จะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก

49 new cities join UNESCO Creative Cities Network นี่คือข่าวที่ประกาศบนเว็บไซต์ของยูเนสโกที่เป็นองค์การระดับโลก

Creative Cities Network เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกเป็นโครงการของยูเนสโกที่เปิดตัวในปี 2547 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเมืองต่าง ๆ ที่ยอมรับความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเมือง

ผมแนะนำให้ขึ้นป้ายใหญ่ ๆ ผมแนะนำว่าให้ขึ้นเป็นป้ายหินอ่อน หรือป้ายคอนกรีตใหญ่ ๆ ทางเข้าเมืองเพชรบุรี ประกาศให้รู้ทั่วโลกและทั่วประเทศ ผมพูดจริง ๆ นะไม่ได้พูดเล่น

เรื่องนี้ต้องขยายและเอาจริง ผมเคยเห็นป้ายโรงเรียนอนุบาลของจังหวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทยใหญ่กว่าป้ายศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีเสียอีก ป้ายเมืองแห่งการสร้างสรรค์ด้านอาหารต้องใหญ่ ๆ

ผมขออีกป้ายหนึ่ง ป้ายมรดกโลกของป่าแก่งกระจาน ผมก็ยังไม่เคยเห็นนะว่าอยู่ตรงไหน ผมขอป้ายใหญ่ ๆ ชนิดมองลงมาจากเขื่อนแก่งกระจานก็เห็นชัด

เป็นความภูมิใจอีกครั้ง ผมภูมิใจแทนคนเพชรบุรีที่ได้รับเลือกให้เป็นเมืองระดับโลกที่อยู่ในประเทศไทยในอีกเรื่องหนึ่ง

เพชรบุรีอยู่ในแผนที่โลก นี่คือความสำคัญของการที่จังหวัดของเราได้รับเลือกเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก

ในเว็บไซต์ของ UNESCO Creative Cities Network จะมีการปักหมุดและเขียนชื่อของเมืองต่าง ๆ ที่เขาประกาศให้มีความสำคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ

เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ไม่ได้มีแค่เรื่องของอาหารเท่านั้น แต่จะมีเมืองที่โดดเด่นในด้านต่าง ๆ ได้แก่ งานหัตถกรรม ศิลปะพื้นบ้าน งานออกแบบ ภาพยนตร์ วรรณกรรม สื่อ ศิลปะ ดนตรี

ยูเนสโกเรียกสิ่งเหล่านี้ เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยพิจารณาแต่ละเมืองในแต่ละปีที่แต่ละประเทศเสนอให้เข้าอยู่ในเกณฑ์ของเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเมืองเพชรบุรีก็ได้รับเกียรตินั้น

นี่ไม่ใช่การประกวดเมือง แต่เป็นการสร้างเครือข่ายเมืองประเภทต่าง ๆ ทั่วโลก ไม่ได้รางวัลอะไรมาใส่ตู้โชว์ แต่ได้รับเกียรติยศและประกาศไปทั่วโลก นักท่องเที่ยวจะแห่เข้ามาชิมอาหารที่บ้านเรา

เพชรบุรีเหมาะสมกับเกียรติยศนี้ ผมว่าการได้รับเกียรตินี้เป็นเรื่องที่ยากและสำคัญอย่างมาก ที่ยากกว่าคือทำอย่างไรจะรักษาเกียรติอันนี้และจัดกิจกรรมให้สมเกียรตินี้

อาหารเมืองเพชรอร่อย ขนมเมืองเพชรขึ้นชื่ออย่างมาก ผมภูมิใจที่ได้เกิดในเมืองเพชรและต้องร่วมมือในการประกาศข่าวดีนี้ไปให้กว้างขวางทั่วประเทศและทั่วโลกผมไม่อยากให้แค่รับทราบ ผมต้องการตีข่าวและสร้างภาพลักษณ์เมืองอาหารให้จริงจัง สมฐานะที่เขาเลือกเรา ไม่ต้องการแค่ชื่นชมยินดีแล้วก็ลืม ๆ กันไป  ทำอย่างไรกันต่อล่ะคราวนี้

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!