Reopening Schools

สวัสดีค่ะ ตั้งแต่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา หลายโรงเรียนได้เริ่มทยอยเปิดต้อนรับนักเรียนให้กลับเข้ามาเรียนที่โรงเรียนกันอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ต้องปิดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กันมายาวนานตลอดทั้งภาคเรียน

การเปิดโรงเรียนใหม่อีกครั้ง (reopening schools) นี้ แน่นอนค่ะว่าแต่ละโรงเรียนต่างก็จำเป็นต้องมีการประเมินความเสี่ยง (risk assessment) ซึ่งต้องพิจารณาจากลักษณะของโรงเรียนเอง เช่น อาคาร (buildings) จำนวนชั่วโมงที่เด็กมาโรงเรียน (number of hours that children are at school) การระบายอากาศภายในโรงเรียน (ventilation) มีการรับเด็กอยู่ประจำ (boarding) ด้วยหรือไม่ รวมทั้งความรู้ความเข้าใจ และการให้ความร่วมมือ (cooperation) ในการป้องกันการแพร่ระบาดฯ (epidemic prevention) ของทั้งเด็ก ครู และ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เป็นต้น

อีกประการสำคัญก็คือ โรงเรียนสามารถนำมาตรการด้านสาธารณสุข (the public health measures) ที่จำเป็นไปใช้ได้หรือไม่ การเว้นระยะห่าง (physical distancing) การสวมหน้ากากอนามัย (wearing masks) จุดบริการสุขอนามัยมือ (hand hygiene stations) เช่น การมีจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ (alcohol-based rub stations) ในห้องเรียน และบริเวณต่าง ๆ ในโรงเรียน ที่เด็ก ๆ สามารถทำความสะอาดมือได้ ข้อกำหนดต่าง ๆ (provisions) และแผนเผชิญเหตุ (contingency plan) หากมีกรณีพบผู้ติดเชื้อ หรือมีกรณีน่าสงสัย (suspect case) ว่าอาจมีการติดเชื้อเกิดขึ้น จะตรวจพบ (detect) กรณีเช่นนั้นอย่างรวดเร็วได้อย่างไร และจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าทั้งครู บุคลากร และเด็กได้รับการตรวจหาเชื้อตามรอบเวลาที่เหมาะสม มีการติดตามผู้ติดต่อ (contact tracing) และมีการดูแล (care) ที่ถูกต้อง และต้องสามารถแน่ใจได้ว่ามีแผนการสื่อสาร (communication plan) ที่ดี ต้องดูว่าเป็นการสื่อสารกับเด็ก หรือสื่อสารกับผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อ แม่ ผู้ปกครองของเด็ก รวมถึงคนที่ทำงานในโรงเรียนด้วย และสุดท้าย มีการควบคุมสิ่งแวดล้อม (environmental controls) ในโรงเรียนที่เหมาะสม เช่น มีการฆ่าเชื้อ (disinfection) ที่เหมาะสม มีการระบายอากาศที่ดี เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องนำมาพิจารณาเมื่อจะเปิดโรงเรียนอีกครั้งทั้งสิ้นค่ะ

วันที่เด็ก ๆ มาโรงเรียนจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับระบบของโรงเรียนนั้น ๆ แต่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ สำหรับเด็กทุกคนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ ก็คือ การฝึกเว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค และสวมหน้ากากอนามัย ทั้งนี้เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และปฏิบัติตามคำแนะนำในโรงเรียนจริง ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นวิธีที่ทั้งเด็กและครูจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้ตนเองและชุมชนปลอดภัยค่ะ ขอตัวไปล้างมือเป็นรอบที่สามสิบแปด สำหรับวันนี้ก่อนนะคะ

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!