Vaccine

สวัสดีค่ะ ช่วงนี้แม้การแพร่ระบาดฯ จะยังมีความรุนแรงในหลายพื้นที่ แต่ก็มีการระดมฉีดวัคซีนกันเป็นการใหญ่เช่นกัน หวังว่าการระดมฉีดวัคซีนจะทำให้เกิด “herd immunity” ซึ่งจะช่วยหยุดยั้งการแพร่ระบาดฯ ได้ในที่สุดนะคะ

          “herd immunity” หรือ “community immunity” หมายถึง “ภูมิคุ้มกันระดับกลุ่มหรือชุมชน” เมื่อสถานการณ์ที่สัดส่วนของประชากรมีภูมิคุ้มกันมีจำนวนมากพอ จนเชื้อไวรัสไม่สามารถแพร่กระจาย หรือถูกส่งผ่านไปยังคนอื่น ๆ ได้ หรือเมื่อคนในพื้นที่นั้น ๆ ได้รับวัคซีนหรือได้รับเชื้อจนร่างกายมีภูมิคุ้มกันไม่ป่วยอีก เมื่อมีผู้ติดเชื้อน้อยเชื้อโรคก็แพร่ไปสู่ผู้อื่นได้ยากไปด้วย เมื่อเชื้อไวรัสไม่สามารถแพร่ระบาดไปสู่ผู้อื่นได้ มันก็จะหายไป ไม่กลายเป็นการแพร่ระบาดไปในที่สุด“Herd immunity may be achieved through previous infection or through vaccination.” “ภูมิคุ้มกันของกลุ่มคนอาจเกิดขึ้นได้จากที่มีการติดเชื้อครั้งก่อนหรือโดยการฉีดวัคซีน”

          “immune system” หมายถึง “ระบบภูมิคุ้มกัน” ซึ่งก็คือ ระบบที่ซับซ้อนในร่างกายที่ต่อสู้กับโรค งานหลักของระบบภูมิคุ้มกันคือการระบุสารแปลกปลอมในร่างกาย (เช่น แบคทีเรีย ไวรัส) และพัฒนาแอนติบอดีที่ปฏิเสธสิ่งแปลกปลอม “Our immune system is just one of several ways our bodies protect us from harmful microbes.” “ระบบภูมิคุ้มกันของเราเป็นเพียงหนึ่งในหลายวิธีที่ร่างกายของเราปกป้องเราจากจุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย”       “vaccine” หมายถึง “วัคซีน-สารที่ใช้ปกป้องมนุษย์และสัตว์จาโรค” “A vaccine for cholera was invented in 1879.” “วัคซีนสำหรับอหิวาตกโรคถูกคิดค้นขึ้นในปี พ.ศ. 2422”

          “vax” เป็นคำไม่เป็นทางการหมายถึง “vaccine-วัคซีน” หรือ “vaccination-การฉีดวัคซีน” “Have you had your flu vax this year?” “ปีนี้คุณฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วหรือยัง?”

          “anti-vaxer” หรือ “anti-vaxxer” หมายถึง “บุคคลที่ต่อต้านวัคซีนและการฉีดวัคซีนตามหลักการ” “Some anti-vaxxers are against vaccines on religious grounds and others just believe vaccines are dangerous to health.” “พวกต่อต้านวัคซีนบางคนต่อต้านวัคซีนด้วยเหตุผลทางศาสนา และบางคนก็เชื่อว่าวัคซีนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ”

          “dose” หมายถึง “ปริมาณของยาหรือวัคซีนที่รับเข้าสู่ร่างกายในครั้งหนึ่งๆ “The nurse gave me my first dose of vaccine yesterday and asked me to come back in ten weeks for the second dose.” “พยาบาลฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ฉันเมื่อวานนี้ และบอกให้กลับมาอีกครั้งในอีกสิบสัปดาห์เพื่อรับเข็มที่สอง”

          แถมอีกคำค่ะ “PPE” ย่อมาจาก “personal protective equipment” หมายถึง “ชุดหรืออุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ” อันได้แก่ เสื้อผ้า หมวก แว่นตา หน้ากาก และอื่น ๆ ที่ป้องกันผู้คนจากการบาดเจ็บหรือการติดเชื้อ “Much of the PPE worn by doctors and nurses has to be worn once only and destroyed after use.” “ชุดป้องกันการติดเชื้อส่วนใหญ่ที่แพทย์และพยาบาลใช้ จะต้องถูกสวมใส่เพียงครั้งเดียวและถูกทำลายหลังการใช้งาน”

                ระวังตนเองให้ปลอดภัยจาการติดเชื้อนะคะ ไม่สงสารคุณหมอคุณพยาบาล ก็ให้คิดเสียว่าช่วยกันประหยัดชุด PPE ก็ยังดีค่ะ
ต้องใช้ครั้งเดียวทิ้งแบบนี้ สิ้นเปลืองเหลือประมาณ แล้วพบกันใหม่ สวัสดีค่ะ

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!