YEC หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงาน “มหกรรมของดีเพชรเพลินดิน” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี

YEC หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย

จัดงาน “มหกรรมของดีเพชรเพลินดิน” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี

          เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 23 มิถุนายน 2561 ที่ พันธ์สุข ฟู้ด แอนด์ ฟาร์ม ชะอำ (1000 sook food & farm Cha-Am) ริมถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพฯ ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี นายธานินทร์ ถิตตยานุรักษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน Road Show “มหกรรมของดีเพชรเพลินดิน” ช้อป กิน เที่ยว จบที่เดียว ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนและหอการค้าจังหวัดกลุ่มเพชรสมุทรคีรี 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดขึ้น โดยมี นายชวนากร เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี นายสมสุข ทรัพย์อัประไมย และนางชปาพันธ์ เงินมูล เจ้าของและผู้บริหาร บริษัท พันธ์สุข 2008 จํากัด นายวิษณุ ตราชูวณิช ประธานกิตติมศักดิ์ YEC หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี และนายสาโรจน์ กนกรัตนนุกูล ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับ

          นายธานินทร์ กล่าวว่า งาน Road Show “มหกรรมของดีเพชรเพลินดิน” ช้อป กิน เที่ยว จบที่เดียว เป็นการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการเพชรเพลินดินของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี ที่นำเอาแนวคิดและอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในแต่ละพื้นที่ มาเป็นแนวทางในการกำหนดรูปแบบ ทิศทางด้านการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการส่งเสริมตลาดออฟไลน์และออนไลน์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐากรากให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ดังพระราชดำรัสที่ทรงตรัสไว้เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541 ว่า “เราไม่ควรให้ปลาแก่เขา แต่ควรจะให้เบ็ดตกปลาและสอนให้รู้จักวิธีตกปลาจะดีกว่า”


          นายวิษณุ กล่าวต่อไปว่า การดำเนินกิจกรรมในกลุ่มเพชรสมุทรคีรี มีการพัฒนาตั้งแต่กระบวนการปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย โดยเฉพาะการขยายกำลังจำหน่ายในตลาดที่มีกำลังซื้อสูงและผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นที่มีอัตลักษณ์สอดคล้องกับความต้องการของตลาด จนเกิดการซื้อขายสินค้าและบริการการท่องเที่ยวโดยตรงกับผู้บริโภค การจัดงานในครั้งนี้ ได้นำเอาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการในกลุ่มเพชรสมุทรคีรี 100 ชิ้น มาจัดแสดงถึงมือผู้บริโภคโดยตรง อาทิ กล้วยอบน้ำผึ้งทอด, น้ำจิ้มซีฟูด สูตรโบราณ, กะปิ เคยตาดำ คลองโคน, ไอศรีม กะทิสด, ปลาทูซาเตี๊ย, น้ำส้มสายชูหมักจากน้ำมะพร้าวน้ำหอมและลิ้นจี่, ผลิตภัณฑ์คุกกี้หอย, วุ้นมะพร้าวน้ำหอมสูตรน้ำตาลน้อย, กล้วยเคลือบกาแฟผสมมะพร้าวอบแห้ง, สบู่ก้อนลูกตาลสุก, น้ำมะพร้าวสกัดเย็น ฯลฯ

          ” คาดว่ากิจกรรมในครั้งนี้ จะสามารถสร้างการรับรู้ ขยายฐานตลาด ประชาสัมพันธ์ และเชื่อมโยงสินค้าจากกลุ่มเพชรสมุทรคีรีให้เป็นที่รู้จักได้อย่างแพร่หลาย เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ สร้างมูลค่าทางการตลาดสู่มาตรฐานสากล ส่งออกผลิตภัณฑ์ OTOP ไปยังต่างประเทศได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาในระยะยาวต่อไป”นายวิษณุ กล่าว

http://https://www.youtube.com/watch?v=zwfoRnpYgGA

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!