กรมการปกครอง มอบรางวัลชมเชยการปฏิบัติงานสำนักทะเบียนดีเด่นให้ “สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเพชรบุรี” พร้อมพิจารณาคัดเลือก “วรัชญา กาญจนโรจน์” เป็นบุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน ระดับจังหวัด ประจำปี 2561

กรมการปกครอง มอบรางวัลชมเชยการปฏิบัติงานสำนักทะเบียนดีเด่นให้ “สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเพชรบุรี” พร้อมพิจารณาคัดเลือก “วรัชญา กาญจนโรจน์” เป็นบุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน ระดับจังหวัด ประจำปี 2561

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ห้องพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอครั้งที่ 12/2561 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณรางวัลบุคลากรดีเด่นทางการทะเบียนและมอบรางวัลการปฏิบัติงานสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2561 จัดขึ้นโดยที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความยินดีกว่า 250 คน นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ ปลัดจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ

 

          นายสมศักดิ์ กล่าวว่า กรมการปกครอง ได้จัดทำโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่นประจำปี 2561 ขึ้น โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่นในระดับสำนักทะเบียนอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่น เพื่อให้สำนักทะเบียนต่างๆมีการตื่นตัวและยกระดับมาตรฐานในการพัฒนาการให้บริการด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเชิดชูเกียรติผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงาน ลูกจ้าง และบุคคลากรของกรมการปกครองต่อไป

 

          นายสมศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า จังหวัดเพชรบุรีได้แจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นให้เข้าร่วมโครงการ โดยการรับสมัครและแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสำนักทะเบียนและบุคลากรดีเด่นทางทะเบียนในระดับจังหวัด โดยส่งให้กรมการปกครองพิจารณาคัดเลือก ขณะนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกตัดสินให้ สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้รับรางวัลชมเชยการปฏิบัติงานสำนักทะเบียนดีเด่น และนางวรัชญา กาญจนโรจน์ เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน ประจำปี 2561 ด้วย

 

http://https://www.youtube.com/watch?v=xOgnmMncivs

#ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!