กลอนที่รัก วรรคที่ชอบ (1 ส.ค.64)

(กาพย์ยานี 11)

                    สิบสองสิงหามาส                ประชาชาติสดุดี

          น้อมกราบ “พระพันปี”                 กรองมาลีเป็นมาลัย

                    ทรงเคียงพระชนก                โปรยป้องปกทุกข์ทั่วไทย

          ทุกรอยบาทยาตรไป                      เย็นยิ่งฝนดลสุขทรวง

                    ขอคุณไตรรัตนา                  คุ้มรักษา “พระพันปีหลวง”

          น้อมใจไทยทุกดวง                        ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

คอลัมน์ กลอนที่รัก วรรคที่ชอบ

นางนงลักษณ์ ทองล้วน ร้อยกรองถวาย

          แม้ปีนี้จะมีเรื่องที่ชาวโลกกำลังต้องรับมือที่น่าพรั่นพรึง อย่างเรื่องไวรัสโควิ-19 แต่ในเดือนนี้ก็ยังมีดอกมะลิบานสะพรั่งในใจคนทั้งชาติ ไม่ว่าเราจะต้องรับมือกับสถานการณ์เลวร้ายปานใด แต่เราก็ยังโชคดีที่มีแม่ และเรายังมี “แม่แห่งชาติ” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม-
ราชชนนีพันปีหลวง
พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต อาชีพ และความเป็นอยู่ของคนไทย ผู้ยากไร้ทุกหนแห่งแม้ในชนบทห่างไกล โดยเสด็จพระราชดำเนิน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปทั่วทุกหนแห่งในแผ่นดินไทย กิจการดังกล่าวได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและเป็นเวลานาน ชาวไทยทั้งชาติซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจน
องค์กรระหว่างประเทศต่างพากันยกย่อง และทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลและปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เป็นจำนวนมาก คอลัมน์ “กลอนที่รัก วรรคที่ชอบ” ขอน้อมถวายอาศิรวาท “พระมารดาแห่งไหมไทย” และ “พระมารดาแห่งหัวใจชาวไทย” ทุกคน

          กลับมาที่คำขวัญประจำจังหวัดเพชรบุรีที่ผู้อ่านกรุณาส่งมา ต่อจากเขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ มาเริ่มที่เลิศล้ำศิลปะ ขอขอบพระคุณ
ทุกบทประพันธ์ที่ส่งมาไว้ ณ ที่นี้ค่ะ

เมืองศิลปะ

          เมืองเพชรใช่เป็นแค่แหล่งแห่งธรรมะ   งานศิลปะก็ล้ำค่าสถาผล

งามวิจิตรตระการตาคราเยี่ยมยล               กี่ร้อยหนยังตราตรึงซาบซึ้งใจ

          เพชรบุรีมีชื่อก้องเมืองท่องเที่ยว     ประวัติศาสตร์คาบเกี่ยวทุกยุคสมัย

โบราณสถานเลื่องชื่อฝีมือไกล                 กิตติศัพท์กว้างไกลไปต่างแดน

          เพชรบุรีร่ำรวยไปด้วยช่าง              ตามบันทึกกล่าวอ้างอย่างแนบแน่น

เป็นช่างระดับชาติไม่ขาดแคลน               ประดุจแผ่นเหล็กกล้ามารวมกัน

          ช่างเมืองเพชรฝีมือดีไม่มีสูญ          ทั้งช่างปูน ช่างแกะ และช่างปั้น

แต่ละช่างต่างอาสาค่าอนันต์                     ร่วมรังสรรค์ผลงานสะท้านเมือง

          แต่ละวัดจัดหาช่างสร้างเสริมแต่ง    เพื่อสำแดงฝีมือให้ลือเลื่อง

ทุกชิ้นงานงดงามอร่ามเรือง                      นามกระเดื่องโด่งดังอลังการ

          ฝากฝีมือประดับไว้ในสยาม            พระอารามปราสาทราชฐาน

ยอดฝีมือหนึ่งในหล้ามายาวนาน               สมคำขาน “อยุธยา” ที่มีชีวิต

.คีรีรัถยา

ช่างทองเมืองเพชร

          ทองเมืองเพชรเก็จก่องส่องระยับ         ปรุงประดับพื้นถิ่นแผ่นดินแม่

ฉลุลักษณ์สลักลายสร้อยสายแพร             ถิ่นทองแท้ลือเลื่องทั่วเมืองไทย

          มีหลากหลายลายสลับระยับระย้า   ภูมิปัญญาสืบต่อก่อสมัย

ล้วนเลียนแบบธรรมชาติพิลาสพิไล         งามจับใจจับตาน่าชื่นชม

          ลายลูกสน ดอกพิกุล เต่าร้างร่วง           จี้ ทับทรวง ปิ่นเกศ พิเศษสม

ประดับเพชรเม็ดน้อยพลอยเกลี้ยงกลม     ลายมะยมคมคิดประดิดประดอย

          งานลูกไม้ปลายมือฝีมือเอก            ช่างทองเสกนพเก้าพราวสายสร้อย

ฝากฝีมือลือเลื่องเมืองเพชรพลอย             อรชรอ่อนช้อยร้อยมนตรา

          ปัจจุบันช่างทองของเมืองเพชร       ยังดีเด็ดสืบสานงานคุณค่า

ผู้สนใจประณีตศิลป์แจ่มจินดา                 เชิญท่านมาชมแคว้นแดนเพชรบุรี

นงลักษณ์ ทองล้วน

          เหลือคำขวัญวรรคสุดท้ายนะคะ คือแดนธรรมะทะเลงาม เชิญท่านผู้สนใจงานวรรณศิลป์ ส่งงานมานะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!