ก๊ก อ.สุขจิตต จิบชา ในจวนเจ้าเมืองสมัย ร.5

ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เจ้าเมืองแต่ละเมืองมีอำนาจวาสนาสูงลิบลิ่วที่พักของเจ้าเมืองเรียกว่า “จวน” เมืองเพชรบุรี ในอดีตของพวกเรา มีจวนที่สำคัญสามจวน ได้แก่จวนเก่า/จวนกลาง/และจวนล่าง ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะ “จวนกลาง” เจ้าของจวนกลาง คือ เจ้าเมืองเพชรบุรีที่มีอำนาจ มีอิทธิพลทางการเมืองการปกครองมากที่สุดในสมัยรัชกาลที่ 5

             “จวนกลาง” ตั้งอยู่บนพื้นที่ตำบลท่าราบส่วนริมแม่น้ำเพชรบุรี ปัจจุบันคือตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตลาดสด (ริมน้ำ) ฝั่งตรงข้ามคือท่าน้ำวัดพลับพลาชัย ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญมาแต่โบราณ “สุนทรภู่” มาเมืองเพชรครั้งกระโน้นท่านมาทอดจอดเรือที่ท่าน้ำวัดพลับพลาชัย แล้วบันทึกในนิราศเมืองเพชรความตอนหนึ่งว่า


                     “ค่อยคล่องแคล่วแจวรีบถึงพริบพรี

          ประทับที่ท่าหน้าพลับพลาชัย

          ด้วยวัดนี้ที่สำหรับประทับร้อน

          นรินทรท้าวพระยามาอาศัย

          ขอบุญญาอานุภาพช่วยปราบภัย

          ให้มีชัยเหมือนเช่นนามอารามเรือง”

             “จวนกลาง” ในอดีตแห่งนี้คือจวนของ “เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค)” และเป็นบิดาของเจ้าจอมก๊กออและเจ้าจอมโซ่ง พระสนมผู้เลอโฉมชาวเพชรบุรีในรัชกาลที่ 5

             เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) รับราชการอยู่เมืองเพชรตั้งแต่เป็นปลัด สมัยปลายรัชกาลที่ 4 และขึ้นเป็นเจ้าเมืองเพชรบุรี เมื่อ พ.ศ. 2411-พ.ศ. 2537 บุตรธิดาของท่านจึงเกิดที่เมืองเพชร โดยเฉพาะเจ้าจอมก๊กออ ซึ่งเกิดกับท่านผู้หญิงอู่ ภรรยาเอก ได้แก่ เจ้าจอมมารดาอ่อน เจ้าจอมเอี่ยม เจ้าจอมเอิบ เจ้าจอบอาบและเจ้าจอมเอื้อน ส่วน “เจ้าจอมโซ่ง” ที่จริงแล้ว คือเจ้าจอมแส ท่านมีแม่ชื่อหม่อมทรัพย์ ซึ่งเป็นสตรีเชื้อสายลาวโซ่งบ้านท่าโล้ (หนังสือเจ้าจอมโซ่ง)

             “จวนกลาง” ปัจจุบันป้ายเขียนไว้ว่า “ตลาดสดริมน้ำสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์” ตลาดแห่งนี้ถูกจัดระเบียบใหม่สะอาด มีคุณภาพ ขายทั้งของแห้งของสด ได้แก่ ร้านเจ๊เตียง (อายุ 88 ปี) ขายกุ้งแห้ง เจ๊แต๊วขายลูกชิ้นไส้กรอกเจ๊เครือขายพริกดอง กระเทียมดอง เจ๊หนูขายเป็ด-ไก่สด เจ๊อ้อยร้อยมาลัยใน ทอดมันแม่แตงงานพิธี เป็นต้น

             จังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก (Phetchaburi City of gastronomy) ถือโอกาสดี ๆ แบบนี้ชวนทายาท

ร้าน อ.สุขจิตต ผมเรียกให้เข้ากับประวัติศาสตร์จวนกลางว่า “ก๊ก อ.สุขจิตต” ซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ คู่เมืองเพชรมานานถึง 3 รุ่น มาชิมมาช้อปข้าวแช่แม่อร ก๋วยจั๊บน้องนี้ แล้วจิบชากาแฟที่ร้านเจ๊เอ็งมีที่นั่งด้านริมแม่น้ำเพชรบุรี ตรงนี้ถ่ายรูปแชะกับวิวหลักล้าน ลานสุนทรภู่ โบสถ์วัดพลับพลาชัย บรรยากาศประหนึ่งได้จิบชากาแฟในจวนเจ้าเมืองโดยแท้.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!