คณะกรรมการมรดกโลกมีมติรับรอง “กลุ่มป่าแก่งกระจาน” ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ 2564 “รมว.วราวุธ” ยืนยันดูแลประชาชนในพื้นที่ป่ามรดกโลกอย่างสมดุล

เมื่อเวลา 19.00 น วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ไลฟ์สดผ่านทางเพจเฟซบุ๊คสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ 44 ณ เมืองฟู่โจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ลงมติรับรองการขึ้นทะเบียน “กลุ่มป่าแก่งกระจาน” เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ประจำปี 2564 โดยกลุ่มป่าแก่งกระจานมีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 4 แห่ง มีเนื้อที่กว่า 2,500,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ บัดนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน ที่ต้องใช้ความพยายามถึง 4 ครั้งด้วยกันในการนำเสนอการขึ้นทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

 “ด้วยความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องคนไทยทุกคน ทำให้ประเทศไทยได้รับของขวัญชิ้นสำคัญ ภารกิจหลังจากนี้คือการรักษาผืนป่ากว่า 2.5 ล้านไร่ ให้อุดมสมบูรณ์ ประกอบกับการดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวให้มีความสมดุล ทั้งด้านการดำรงชีพ และการอนุรักษ์ผืนป่าแก่งกระจาน ถึงวันนี้ผืนป่าแก่งกระจานไม่ใช่แต่เพียงมรดกของคนไทยแล้ว แต่เป็นของพี่น้องประชาชนของคนโลกทั่ว ที่พวกเราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์รักษาให้มีสภาพดีที่สุด เพื่อจะส่งต่อไปยังลูกหลานของเรา อีก 30 – 40 ปี ตลอดนานเท่านาน” นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าว

ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ดำเนินการขอขึ้นทะเบียน “กลุ่มป่าแก่งกระจาน” ประกอบด้วย 1) อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 2) อุทยานแห่งชาติกุยบุรี 3) อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และ 4) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี มีขนาดพื้นที่โดยรวม 2,938,909.84 ไร่ เป็น “มรดกโลกทางธรรมชาติ” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยคณะกรรมการมรดกโลกได้ขึ้นทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ด้วยเหตุผลที่ว่ากลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นถิ่นอาศัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการอนุรักษ์ในถิ่นของความหลากหลายทางชีวภาพ ต่อมาทางกรมอุทยานฯ ได้ขอจดทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี พ.ศ. 2558 แต่ถูกคณะกรรมการมรดกโลกเลื่อนการพิจารณาถึง 3 ครั้ง กระทั่งในปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการมรดกโลกได้มีมติรับรองการขึ้นทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ปี 2564.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!