งานจราจรจังหวัดเพชรบุรี จำกัดความเร็ว 3 เส้นทางในเขตอำเภอเมืองฯ ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 1,000 บาท

งานจราจรจังหวัดเพชรบุรี จำกัดความเร็ว 3 เส้นทางในเขตอำเภอเมืองฯ

ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 1,000 บาท


          เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 10 กันยายน 2561 พ.ต.ท.ธนกร รอดเรือง รองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี เปิดเผย “เพชรภูมิ” ว่า คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเพชรบุรี มีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 คัดเลือกถนนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อกำหนดความเร็วที่เหมาะสมกับพื้นที่ชุมชน และให้ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ให้เป็นถนนต้นแบบนำร่องของจังหวัดเพชรบุรีในการควบคุมความเร็วของรถ ให้ไม่เกินอัตราความเร็วตามที่กำหนด โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตร 67 และมาตร 139 (6) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.2522และคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 529/2555 ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งประกาศอยู่ในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น จึงบังคับให้ถนน 3 สายในอำเภอเมืองเพชรบุรี จำกัดความเร็วของรถ ดังนี้

          รถทุกประเภทในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี บนถนนราชดำเนิน จุดเริ่มต้นจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี สิ้นสุดถึงสถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 2 รวมระยะทาง 3 กิโลเมตร ต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 45 กิโลเมตร/ชั่วโมง

          รถทุกประเภทในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3177 จุดเริ่มต้นบริเวณจุดตัดทางรถไฟ (ถนนสายเพชรบุรี – หาดเจ้าสำราญ ) ถึงสุดเขตทางขยายกิโลเมตรที่ 3+500 ตั้งอยู่ในพื้นที่ อบต.โพไร่หวาน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง

          รถทุกประเภทในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3647 จุดเริ่มต้นบริเวณสี่แยกต้นมะม่วง สิ้นสุดด้านหลัง ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาเพชรบุรี ระยะทาง 1.597 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ อบต.ต้นมะม่วง ใช้ความเร็ว 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง


          ทั้งนี้ผู้กระทำการฝ่าฝืนจะมีความผิดตามพ.ร.บ.จราจรทางบก ฐานขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท กรณีผู้กระทำผิดตามพ.ร.บ.รถยนต์ หรือพ.ร.บ.ขนส่ง หรือพ.ร.บ.จราจรทางบก ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน แสดงใบขับขี่ทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมีสิทธิ์เรียกเก็บใบขับขี่ พร้อมออกใบสั่งเป็นตัวแทนใบขับขี่ให้ชำระค่าปรับภายใน 7 วัน ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรและกฎหมายจำกัดความเร็วอย่างเคร่งครัด เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตให้มีประสิทธิภาพต่อไป

http://https://www.youtube.com/watch?v=Ci1N6bGK3Qc

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!