จ.เพชรบุรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ทีม DENCERCISE ระดับจังหวัด 13 ทีม เพื่อพัฒนาศักยภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติด

จ.เพชรบุรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ทีม DENCERCISE ระดับจังหวัด 13 ทีม เพื่อพัฒนาศักยภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติด

          เมื่อเวลา 10.15 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 11/2560 นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ทีม DENCERCISE ที่ผ่านการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DENCERCISE ระดับจังหวัด จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  พ.อ.เวชยันต์ แว่นไธสงค์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 15 และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี นายบุญลาภ ทิพย์จันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีและคณะให้การต้อนรับ

        นายบุญลาภ กล่าวว่า ตามที่จังหวัดเพชรบุรีได้จัดโครงการเพชรบุรีน่าอยู่ ปลอดภัย อุ่นใจ และเป็นสุข เน้นการพัฒนาศักยภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติด และรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี  โดยในปีนี้จังหวัดเพชรบุรีได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DENCERCISE PHETCHBURI CHAMPIONSHIP ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งตามรุ่นและช่วงอายุ ประกอบด้วย

        รุ่น Junior อายุ 6 – 9 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมรักษ์โป่งสลอด โรงเรียนโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด, รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา อำเภอชะอำ

         รุ่น Pre-Teenage อายุ 9 – 14 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Step Monkey อำเภอเมืองเพชรบุรี, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี อำเภอเขาย้อย, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม COCO Dance อำเภอเมืองเพชรบุรี และรางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ Dream Teem โรงเรียนหญ้าปล้องปล้องวิทยา อำเภอหนองหญ้าปล้อง, ทีม ACE โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา อำเภอท่ายาง, ทีมเพชรบ้านทาน โรงเรียนวัดจันทาราม(เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์) อำเภอบ้านลาด

         รุ่น Teenage อายุ 14 – 22 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Dizzy dancer โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา อำเภอท่ายาง, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา อำเภอหนองหญ้าปล้อง, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ N.W.Dance โรงเรียนหนองจอก อำเภอท่ายาง, รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ทีมโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต อำเภอบ้านแหลม, ทีมโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี อำเภอชะอำ

ทั้งนี้ นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ทีม DENCERCISE ที่ผ่านการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DENCERCISE ระดับจังหวัดจำนวน 13 ทีม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!