จังหวัดเพชรบุรี เตือน!!! 5 อำเภอ 25 ตำบล เตรียมรับน้ำล้นตลิ่ง คาดการณ์ 22 – 31 ส.ค.นี้

จังหวัดเพชรบุรี เตือน!!! 5 อำเภอ 25 ตำบล

เตรียมรับน้ำล้นตลิ่ง คาดการณ์ 22 – 31 ส.ค.นี้

          จังหวัดเพชรบุรีโดย ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพชรบุรี ออกประกาศเผยแพร่ข้อมูลเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี เตรียมรับสถานการณ์แม่น้ำเพชรบุรีล้นตลิ่ง โดยพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่

          อำเภอแก่งกระจาน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลแก่งกระจาน ตำบลสองพี่น้อง ตำบลห้วยแม่เพรียง

          อำเภอท่ายาง 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลท่ายาง ตำบลท่าคอย ตำบลยางหย่อง ตำบลท่าไม้รวก ตำบลกลัดหลวง ตำบลท่าแลง

          อำเภอบ้านลาด 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านลาด ตำบลตำหรุ ตำบลสมอเพลือ ตำบลท่าเสน ตำบลถ้ำรงค์

          อำเภอเมืองเพชรบุรี 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลท่าราบ ตำบลคลองกระแชง ตำบลบ้านหม้อ ตำบลหนองโสน ตำบลต้นมะม่วง ตำบลบ้านกุ่ม

          อำเภอบ้านแหลม 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านแหลม ตำบลบางขุนไทร ตำบลท่าแร้งออก ตำบลท่าแร้ง ตำบลบางครก

          ทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินโทร. 191, สายด่วนนิรภัยโทร. 1784, สาธารณสุขจังหวัดโทร.1669, ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโทร. 032-426230, มณฑลทหารบกที่ 15 โทร.032-428506-10

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!