จังหวัดเพชรบุรีจัดทอดผ้าป่าวัดเพชรพลี

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.เพชรบุรี เปิดเผย  “เพชรภูมิ” ว่า จังหวัดเพชรบุรีโดยส่วนราชการ คหบดี ประชาชน กำหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้นำไปบูรณปฏิสังขรณ์ฐานชุกชีพระประธานประจำอุโบสถวัดเพชรพลี

                นายภัคพงศ์ กล่าวว่าวัดเพชรพลี เป็นวัดคู่จังหวัดเพชรบุรีมาแต่โบราณ มีฐานะเป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ภาค 15 ฝ่ายมหานิกาย เดิมเรียกว่าวัดพริบพรี ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดสร้างขึ้นเมื่อใด สันนิษฐานว่าเป็นวัดโบราณวัดหนึ่ง เพราะมีชื่อเดียวกับชื่อจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งสมัยก่อนเรียกเมืองเพชรว่า “เมืองพริบพรี” ภายในวัดมีสิ่งสำคัญ คือเสาชิงช้าและเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของศาสนาพราหมณ์ นอกจากนี้ พระพุทธรูปประธานในอุโบสถเป็นปูนปั้นลงรักปิดทองประดิษฐานบนฐานชุกชี สูง 1.95 เมตร ตอนบนของฐานประดับลายบัวและหน้ากระดานซึ่งเป็นโลหะสำเร็จแปะติดพระพุทธรูปประธานหน้าตักกว้าง 5.5 คืบ (137.5 ซม.) มีอัครสาวกซ้าย–ขวา ซึ่งเป็นสิ่งสักการะสำคัญของชาวจังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันฐานชุกชีพระพุทธรูปดังกล่าวเกิดความเสียหายชำรุด สภาพเปื่อยเป็นฝุ่นผง ชั้นปูนแตกร้าวหลุดร่อนเป็นบางจุด

                จังหวัดเพชรบุรี โดยส่วนราชการ คหบดี ประชาชน จึงกำหนดจัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี วัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ไปบูรณปฏิสังขรณ์ฐานชุกชีพระประธานประจำอุโบสถวัดเพชรพลีในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 (ตรงกับ แรม 5 ค่ำ เดือน 10) โดยเวลา 8.00 น. รับผ้าป่าจากสายต่าง ๆ ตั้งองค์ผ้าป่า ณ ศาลาปฏิบัติธรรม 2 วัดเพชรพลีจากนั้นเวลา 09.09 น. พิธีทอดผ้าป่าและเวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ

                พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ พระครูวัชรชัยธรรม (ศุภชัย ชยธมฺโม) เจ้าคณะตำบลท่าราบ–ช่องสะแก เจ้าอาวาสวัดเพชรพลี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์, นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.เพชรบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี พล.ต.ประยุกต์ อุ่นอบ ผบ.มทบ.15, พ.อ.เวชยันต์ แว่นไธสงค์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี (ทหาร), น.อ.จีระ มิตรดี รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดเพชรบุรี, พล.ต.ต. อุทัย กวินเดชาธร ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี, นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร นางวันเพ็ญ มังศรี น.ส.เอกรัตน์ นาคาคง รอง ผวจ.เพชรบุรี, นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี, นายชัยยะ อังกินันทน์ นายก อบจ.เพชรบุรี, นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงแรงงาน และนายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เป็นรองประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ 8 อำเภอ และผู้นำองค์กรภาคเอกชนร่วมเป็นกรรมการ

                ขอเรียนเชิญผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศลทำบุญร่วมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าว หรือหากไม่สะดวกไปร่วมงานสามารถบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธาโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชื่อบัญชีเงินผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบบูรณปฏิสังขรณ์ฐานชุกชีพระประธานประจำอุโบสถวัดเพชรพลี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 660-935658-0 และกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางณัฐกมล โพธิ์ทอง เสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี ผู้ประสานงาน โทร.081-7534085.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!