จังหวัดเพชรบุรีจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดเพชรบุรีจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


           เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่หอประชุม อาคารราชพฤกษ์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2561 ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีจัดขึ้น โดยมีสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมกว่า 100 คน นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและคณะร่วมให้การต้อนรับ

           นายแพทย์ชุมพล กล่าวว่า ปัจจุบันสตรีไทยมีความเสี่ยงจากโรคภัยคุกคามสุขภาพ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง ที่นับวันมีอัตราการป่วยและเสียชีวิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นอันดับต้นๆ โดยเฉพาะโรคมะเร็งเต้านมที่มีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งปอด ซึ่งยังไม่พบสาเหตุการเกิดโรคที่แน่ชัด แต่พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงในหญิงที่มีอายุมากกว่า 40 ปี หรือกลุ่มคนที่มีประจำเดือนตั้งแต่อายุน้อยหรือวัยหมดประจำเดือน หรือผู้ที่มีอายุมากกว่า 55 ปี และการขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

           นายแพทย์ชุมพล กล่าวต่อไปว่า โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีจึงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และมูลนิธิกาญจนบารมี จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเปิดโอกาสให้สตรีกลุ่มเสี่ยงและสตรีด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการตรวจ วินิจฉัย และการดูแลรักษาตั้งแต่ระยะแรก เพื่อลดความรุนแรงและการแพร่กระจายของการเป็นมะเร็งเต้านม และหากพบว่าเป็นมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกก็จะได้รับการส่งต่อรักษาอย่างทันท่วงที ทำให้มีโอกาสรักษาให้หายขาด ลดอัตราป่วยและตายจากโรคมะเร็งเต้านมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

           ภายในงานมีการ นายณัฐวุฒิ เพ็ชพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้เดินเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ในหัวข้อ “โรคมะเร็งเต้านม” พร้อมชมขบวนรถนิทรรศการให้ความรู้โรคมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ รถสาธิตและตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ และรถตรวจเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แบบประสิทธิภาพสูง ที่นำมาให้บริการกับสตรีกลุ่มเสี่ยงและสตรีด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีที่มารอรับการตรวจรักษาในโอกาสนี้ด้วย

 

http://https://www.youtube.com/watch?v=ZHBR7J2t748

#ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!