ชาวชุมชนยางน้ำกลัดใต้สืบสานวัฒนธรรมกะเหรี่ยง จัดงานเวียนศาลา ก่อเจดีย์ทราย ประกวดแต่งกายชุดพื้นเมือง

ชาวชุมชนยางน้ำกลัดใต้สืบสานวัฒนธรรมกะเหรี่ยง

จัดงานเวียนศาลา ก่อเจดีย์ทราย ประกวดแต่งกายชุดพื้นเมือง

          เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 14 เมษายน 2561 ณ ลานประเพณีวัฒนธรรม ร.ร.บ้านยางน้ำกลัดใต้ ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี นางวิพร แววผ่องศรี นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง เป็นประธานเปิดงานประเพณี “เวียนศาลา ก่อเจดีย์ทราย แต่งกายชุดพื้นเมือง” จัดโดย ชมรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนยางน้ำกลัดใต้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สถาบันคลังสมองของชาติ โดยมี นายศรีพน นาคะเวช ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลยางน้ำกลัดใต้ ในฐานะประธานชมรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนยางน้ำกลัดใต้ นางดอกไม้ คนบุญ กำนันตำบลยางน้ำกลัดใต้ นายแสนประเสริฐ ปานเนียม ผอ.สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.ราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยชาวชุมชนและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม


          ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ การร่วมก่อเจดีย์ทราย การเวียนศาลา การประกวดพุ่มดอกไม้ การประกวดการแต่งกายชุดกะเหรี่ยงและชุดพื้นเมือง การมอบแผนที่วัฒนธรรมชุมชนยางน้ำกลัดใต้จัดทำโดยคณะวิจัยฯ ม.ราชภัฏเพชรบุรี ปิดท้ายด้วยรำวงกะเหรี่ยงย้อนยุค


          สำหรับประเพณีเวียนศาลาของชาวกะเหรี่ยงหมู่บ้านยางน้ำกลัดใต้ จะกระทำพิธีเวียนศาลากันปีละ 2 ครั้ง คือ วันแรม 15 ค่ำของเดือน 5 และเดือน 11 ของทุกปี โดยในเดือน 5 นั้นจะมีการก่อเจดีย์ทรายรอบต้นโพธิ์ โดยชาวบ้านหมู่ 1 บ้านยางน้ำกลัดใต้ และหมู่ 2 บ้านโปร่งวิเชียร ร่วมกันก่อกองทรายประดับด้วยพุ่มดอกไม้ ร้อยพวงมาลัยอย่างสวยงามประดับที่กองทราย จากนั้นเวลาประมาณ 2 ทุ่มตรงจะกระทำพิธีเวียนศาลาประจำหมู่บ้าน ด้วยการจุดธูปเทียนสักการะองค์พระพุทธรูป ก่อนทำการเวียนเทียนรอบศาลา เสาหงส์ สถูปเจดีย์ และต้นโพธิ์ จำนวน 3 รอบ เป็นการทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เสร็จแล้วจึงมีการละเล่นเพื่อความสนุกสนานและสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน.

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!