นายโสภณ แสงอยู่

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔

ครูขวัญศิษย์

นายโสภณ แสงอยู่ เกิด ๒๕ มีนาคม ๒๔๙๙

อายุ ๖๕ ปี ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

อดีต ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านลาดวิทยา อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

การศึกษา

                ระดับปริญญาตรี เอกดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

                ระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปฏิบัติการสอนวิชาดนตรีไทย ดนตรีสากล

                พ.ศ. 2522-2559 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

                พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน โรงเรียนบางจานวิทยา อ.เมือง จ.เพชรบุรี

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

                – เหรียญทองประกวดวงดนตรีลูกทุ่งงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตและระดับชาติ

                – เหรียญทองการประกวดวงดนตรีไทยงานงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตและระดับชาติ

                – รางวัลการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

                – รางวัลการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งวัดไร่ขิง จ.นครปฐม

                – รางวัลประกวดแตรวงจากมหาวิทยาลัยรังสิตกรุงเทพ

                – รางวัลการประกวดดนตรี ชิงชาสวรรค์ลูกทุ่งดอนเทสต์

ผู้เสนอชื่อเข้าชิงรางวัล

                นางประวีณ์นุช วงษ์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบางจานวิทยา อ.เมือง จ.เพชรบุรี

อุดมคติในการทำงาน ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!