ปภ.เพชรบุรี จัดประชุมชี้แจงแนวทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี 2562 ให้กับอปท. ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

ปภ.เพชรบุรี จัดประชุมชี้แจงแนวทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี 2562

ให้กับอปท. ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการปรับปรุงหรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ที่สำนักงานป้องและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีจัดขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ และบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมจำนวน 84 องค์กร กว่า 60 คน นายวิรัช เพ็ญจันทร์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีและคณะร่วมให้การต้อนรับ

          นายวิรัช กล่าวว่า กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ มอบหมายให้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปรับปรุงหรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมและวางแผนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในเขตพื้นที่ของตนเองได้อย่างเป็นระบบ ตอบสนองต่อการบริหารจัดการสาธารณภัยตั้งแต่ระดับก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด เพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพิ่มศักยภาพในการจัดการปัญหาสาธารณภัยภายในพื้นที่ชุมชน ตลอดจนสร้างมาตรฐานการวัดความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายในชุมชนและลดผลกระทบจากสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นให้สูญเสียน้อยที่สุด

          โดยกิจกรรมภายในงาน มีการประชุมชี้แจงแนวทางการปรับปรุงและทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับจังหวัด/อำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่” โดยมี นายวิรัช เพ็ญจันทร์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในโอกาสนี้ด้วย

http://https://www.youtube.com/watch?v=iSdP_l212w4&fbclid=IwAR3dnl1CecLTKNEp9JW3CXBascxji4ACyuBNCOOQNW3KJeC81KGh7QX-oJk

 

#ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!