ปภ.เพชรบุรี ยืนยันสถานการณ์ฝุ่นละอองอยู่ในระดับปกติ วอน!!! ชาวเพชรบุรีอย่าตื่นตระหนก คอยติดตามข่าวสารที่ชัดเจนจากทางราชการ

ปภ.เพชรบุรี ยืนยันสถานการณ์ฝุ่นละอองอยู่ในระดับปกติ

วอน!!! ชาวเพชรบุรีอย่าตื่นตระหนก คอยติดตามข่าวสารที่ชัดเจนจากทางราชการ


          เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิรัช เพ็ญจันทร์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง ดังนั้นเพื่อเฝ้าระวังการแพร่กระจายฝุ่นละอองดังกล่าว จังหวัดเพชรบุรี จึงจัดตั้งคณะทำงานติดตาม ระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน จังหวัดเพชรบุรีขึ้น เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน คอยควบคุม ดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษและฝุ่นละอองภายในพื้นที่ ซึ่งมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนภารกิจในครั้งนี้

          นายวิรัช กล่าวว่า ล่าสุดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีได้ประสานไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ นำเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศมาตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีแล้ว โดยเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่บริเวณหน้าวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี, ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาเพชรบุรี, บริเวณสี่แยกไฟแดงถนนภูมิรักษ์, สี่แยกไฟแดงท่าหิน ถนนโพธิ์การ้อง, บริษัท บิชอฟกัมมา (โรงงานทอผ้า) ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย, บริษัท พัฒน์กลแมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย, บริษัท แคลคอมอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย, บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเขาย้อย, บริษัท เพชรสยามพีอีไพ้พ์ จำกัด ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย ผลปรากฏว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ดังกล่าว อยู่ในเกณฑ์ปกติ

          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ลงพื้นที่ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรีจำนวน 4 จุด ประกอบด้วย บริเวณหน้าห้างสหไทย, ตลาดทรัพย์สิน บริเวณถนนสุรินทร์ฦๅไชย(ถนน 18 เมตร), เคเบิ้ลคาร์ เขาวังเพชรบุรี, ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาเพชรบุรี ถนนเพชรเกษม ตำบลต้นมะม่วง

          ตรวจสอบพื้นที่อำเภอชะอำ 3 จุด ประกอบด้วย บริเวณหน้า Camel Republic ข้างหมวดทางหลวงชะอำ ถนนเพชรเกษม, สถานีตำรวจภูธรชะอำ, ตลาดสดเทศบาลเมืองชะอำ

          ตรวจสอบพื้นที่อำเภอท่ายาง 2 จุด ประกอบด้วย ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง(ตลาดหนองบ๊วย), ตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายาง

          ตรวจสอบพื้นที่อำเภอบ้านลาด 3 จุด ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด, จุดตรวจแยกท่าศาลา, ตลาดสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด

          ทั้งนี้ผลการประเมินคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และยังคงอยู่ในสภาวะปกติ ส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี อยู่ในระดับสีแดงเป็นมลพิษนั้น ไม่เป็นความจริง ขอให้พี่น้องชาวเพชรบุรี ติดตามข้อมูลข่าวสารดังกล่าว จากหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ และขอความร่วมมือในการมิให้กระทำการเผากลางแจ้ง อาทิ การเผาขยะ การเผาเศษวัชพืชต่างๆ ฯลฯ ในช่วงนี้ เพื่อรักษาคุณภาพอากาศที่ดีไว้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 032 – 488237

http://https://www.youtube.com/watch?v=6lAIquvWGqk&fbclid=IwAR1HBTISHom6dBgnPM6LXDZ9CTxw4vGgwSuvJ5RryXLu-I-RtZtuifYJqHk

#ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!