ประกวดภาพถ่าย-คลิปวิดีโอ-โปสเตอร์ เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร

จังหวัดเพชรบุรี และ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี เชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดภาพถ่าย “เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก” จากโทรศัพท์มือถือ ความละเอียด 4 ล้านพิกเซล (Pixel) หรือ 4 MP ขึ้นไป โดยแบ่งประเภทของภาพถ่ายเป็น 2 ประเภท คือ  ประเภทที่ 1 ภาพถ่ายอาหาร(น่ากิน)  อาทิ อาหารที่พร้อมรับประทาน หรือใส่ภาชนะ หรือจัดรูปแบบสวยงาม หรือสื่อถึงอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี และ ประเภทที่  2 ภาพถ่ายกระบวนการผลิตอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี (น่าทำ) อาทิ กระบวนการหาวัตถุดิบ การปรุงอาหาร การใช้เครื่องมือประกอบอาหาร วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

ชิงเงินรางวัลรวม 50,000 บาท โดยแต่ละประเภท รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท (ประเภทละ 1 รางวัล), รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท (ประเภทละ 1 รางวัล), รองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท (ประเภทละ 1 รางวัล), รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท (ประเภทละ 1 รางวัล) และรางวัลยอดนิยม Popular Vote เงินรางวัล 1,000 บาท (ประเภทละ 5 รางวัล)

ดาวน์โหลดใบสมัครที่ https://phetchaburi.mots.go.th/news_view.php?nid=606 ส่งภาพผลงาน พร้อมใบสมัคร และสำเนาบัตรประชาชน ได้ที่ Email : pppgastronomy@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ – 1 ก.ย. 64 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร. 097-1202856

นอกจากนี้ จังหวัดเพชรบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ เทศบาลเมืองเพชรบุรี ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ส่ง คลิป VDO อัตราส่วน 16 : 9  ขนาดความยาวไม่เกิน 3 นาที ร่วมประกวดการทำอาหารเมนูเด็ด ในหัวข้อ “เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ของ UNESCO Phetchaburi City of Gastronomy” โดยอธิบายชื่อรายการอาหาร วัตถุดิบ  กระบวนการทำ และจุดเด่นของอาหารสร้างสรรค์เมืองเพชรบุรี

ประกวดโปสเตอร์การออกแบบออนไลน์  หัวข้อ “เพชรบุรี  เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO Phetchaburi City of Gastronomy” กำหนด ขนาดออนไลน์: แนวตั้ง 1,200 X 1,500 px พร้อมมีข้อความ #PhetchaburiCityofGastronomy เพื่อการสร้างการตระหนักรู้ต่อการที่ จังหวัดเพชรบุรี สมัครเข้าเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร

โดยแต่ละประเภท รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท (ประเภทละ 1 รางวัล), รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท (ประเภทละ 1 รางวัล), รองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล  2,000 บาท (ประเภทละ 1 รางวัล), รางวัลชมเชย 1,000 บาท (ประเภทละ 2 รางวัล), รางวัล Popular vote 2,000 บาท (ประเภทละ 1 รางวัล)

                สนใจสมัครประกวดคลิป VDO ได้ที่ https://forms.gle/gFNPgVFbmDQdF6GS6 สมัครประกวดโปสเตอร์ออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/6VuLKEuKMphqiTwW6 สอบถามเพิ่มเติม: Add line https://line.me/R/ti/g/akMpiGFHuh ดูรายละเอียดประโยชน์การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/6/folders/1_atctLu6zbmPk15nfaCboO-xYMyT005B และส่งผลงานได้ที่ Phetcreativecity@gmail.com ภายในวันที่ 5 กันยายน 2564.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!