ประกันสังคม รุก เพชรบุรี เผยแพร่งานประกันสังคม แก่นายจ้าง ผู้ประกันตน สถานประกอบการ สถานพยาบาล 9 จังหวัด

ประกันสังคม รุก เพชรบุรี เผยแพร่งานประกันสังคม

แก่นายจ้าง ผู้ประกันตน สถานประกอบการ สถานพยาบาล 9 จังหวัด

          เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมแมกไม้ ปลายคลื่น โรงแรมลองบีชชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ครั้งที่ 6/2561 “ก้าวย่างมั่นคง สู่หลักประกันที่ยั่งยืน” จัดโดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ในระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2561 เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และสิทธิประโยชน์ รวมทั้งสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับงานประกันสังคม โดยมีนางศิรินันท์ รัตนากร ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี และคณะ ให้การต้อนรับ

          นางศิรินันท์ กล่าวว่า จากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายการดำเนินงานให้กับสำนักงานประกันสังคม โดยมุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกทั้งในด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบการ เพื่อลดการสูญเสียจากการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน และการป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงานให้มีการเชื่อมโยงกับภารกิจของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานโดยมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ใหม่ของสำนักงานประกันสังคมให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบทันต่อสถานการณ์

          นางศิรินันท์ กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจึงได้จัดโครงการดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือจากนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ สถานพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประกันสังคม 9 จังหวัด ประกอบด้วยกาญจนบุรี,ราชบุรี,สุพรรณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สิงห์บุรี,นครปฐม,อ่างทอง,อยุธยา และเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คน

          โครงการดังกล่าวมีกิจกรรมเสวนาการให้ความรู้ความเข้าใจงานประกันสังคมจากผู้เชี่ยวชาญด้านงานประกันสังคม ประกอบด้วยนางนิยดา เสนีย์มโนมัย ผู้เชี่ยวเฉพาะด้านประกันสังคม นายแพทย์ไกรจักร แก้วนิล ที่ปรึกษาทางการแพทย์ น.สอรุณี ศรีโต คณะกรรมการประกันสังคม โดยมี น.ส.กนกวรรณ ผดุงขันธ์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้ดำเนินรายการ

          นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การบรรยายในหัวข้อ “ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อพัฒนาผู้ประกันตนสู่โอกาสและสร้างอาชีพใหม่” และกิจกรรมอื่นอีกมากมาย

http://https://www.youtube.com/watch?v=NSwdti9Slxc&feature=youtu.be

ทีมข่าวเพชรภูมิ ; รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!