“ผศ.บุญมา แฉ่งฉายา” จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ร.๙

สร้างสรรค์งานศิลป์วันดินโลก ณ หอศิลป์บ้านบ่อมอญ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ณ หอศิลป์บ้านบ่อมอญ ถนนหาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา แฉ่งฉายา ศิลปินเมืองเพชรบุรี อดีตอาจารย์สอนศิลปะมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรม “สร้างสรรค์งานศิลป์วันดินโลก” เพื่อเทิดพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่ง เนื่องในวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายในงานมีกิจกรรมวาดภาพและสร้างสรรค์สื่อผสม กิจกรรมวาดภาพในหัวข้อ “ดินที่พ่อทำ น้ำที่พ่อให้ ต้นไม้ที่พ่อปลูก” โดย ผศ.บุญมา แฉ่งฉายา จากนั้นให้ผู้มาร่วมงาน จุดเทียนน้อมรำลึกพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นอันเสร็จงาน.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!