” พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี” เปิดป้ายชื่อถนน อาคาร สถานที่ และห้องประชุมภายในมหาวิทยาลัยฯ

” พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี”

เปิดป้ายชื่อถนน อาคาร สถานที่ และห้องประชุมภายในมหาวิทยาลัยฯ

เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครบ 90 ปี

          เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณหน้าห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พระเทพสุวรรณโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ ดร.พะนอม แก้วกำเนิด อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี(มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมพิธีเปิดป้ายชื่อถนน อาคาร สถานที่ และห้องประชุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดขึ้น โดยมี พล.อ.สุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ.อารีย์ วชิรวราการ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ. ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

          โดยภายในพิธีดังกล่าว พระสงฆ์จำนวน 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้กับคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักศึกษา เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครบรอบ 90 ปี

          ผศ. ดร.เสนาะ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เห็นชอบให้มีการติดตั้งชื่อถนน อาคาร สถานที่และห้องประชุม โดยเสนอรายชื่อบุคคลและผู้ที่มีอุปการะคุณแก่มหาวิทยาลัยฯ ใช้เป็นชื่อถนน อาคาร สถานที่และห้องประชุมภายในมหาวิทยาลัยฯ นั้น ขณะนี้คณะกรรมการสภาฯ ได้มีมติพิจารณาคัดเลือกรายชื่อ และจัดให้มีการติดตั้งป้ายตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้

          ป้ายถนน จำนวน 9 ป้าย ได้แก่ ถนนราชภัฏวิถี, ถนนศรีสิทธิสงคราม, ถนนปริยัติธรรมธาดา, ถนนศรีวังยศ, ถนนชาญใช้จักร, ถนนพระครูปั่น วฑฒฺโน , ถนนอินโข่งอนุสรณ์, ถนนสุนทรธรรมวงศ์ และถนนพินอินฟ้าแสง 

          ป้ายอาคาร จำนวน 2 ป้าย ได้แก่ อาคารสุเมธตันติเวชกุล และอาคารนิวัตสโมสร 
ป้ายสถานที่ จำนวน 4 ป้าย ได้แก่ ตาลวันประเทโศสถาน, จุลานนท์กีฬาสถาน, สระว่ายน้ำดอนขังใหญ่ และยิมเนเซียมเสยย์ เกิดเจริญ 
ป้ายห้องประชุม จำนวน 9 ป้าย ได้แก่ ห้องประชุมราชภัฏสภา, ห้องรับรองตาลเพชร, ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด, ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ, ห้องประชุมวรชัยเยาวปาณี, ห้องประชุมโกวิทย์ต่อวงศ์, ห้องประชุมปัญญาการพานิช, ห้องประชุมน้อมบุญดิเรก, ห้องประชุมสันต์ธรรมบำรุง 


          ” พิธีในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคล ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ และผู้มีอุปการะคุณต่อมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว และสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาด้วย” ผศ. ดร.เสนาะ กล่าว

 

          ต่อมาเวลา 08.30 น. วันเดียวกัน พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดป้ายชื่อสนามกีฬาจุลานนท์กีฬาสถาน ประกอบด้วย สนามฟุตบอล สนามกรีฑา สนามบาสเกตบอล สนามเปตอง เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และจัดกิจกรรมทางด้านนันทนาการต่างๆ จากนั้นพล.อ.สุรยุทธ์ ได้ปลูกต้นหว้า ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ณ บริเวณข้างตึกนิวัติสโมสร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          นอกจากนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ทั้ง 8 คณะ ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะวิทยาการจัดการและคณะคุรุศาสตร์ พร้อมด้วยชุมชนหนองพลับและชุมชนหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี กว่า 500 คน ได้ร่วมปลูกต้นหว้า, ต้นมะฮอกกานี, ต้นเฟื่องฟ้า, ต้นประดู่แดง, ต้นราชพฤกษ์ และต้นทองอุไรรวม 749 ต้น ณ บริเวณริมถนนเพชรบุรี – หาดเจ้าสำราญ ทั้ง 2 ฝั่งริมถนน รวมระยะทาง 2 กิโลเมตร

          ต่อจากนั้น คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และผู้มีเกียรติ ร่วมเปิดป้ายชื่อถนน อาคาร สถานที่และห้องประชุมต่างๆ รวม 13 แห่ง ประกอบด้วย ป้ายจุลานนท์กีฬาสถาน, อาคารสุเมธตันติเวชกุล, ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด, ตาลวันประเทโศสถาน, ถนนราชภัฏวิถี, ถนนศรีสิทธิสงคราม, ถนนปริยัติธรรมธาดา, ถนนสุนทรธรรมวงศ์, ถนนพระครูปั่น, วฑฺฒโน, ถนนศรีวังยศ, ถนนชาญใช้จักร, ถนนขรัวอินโข่งอนุสรณ์ และถนนพินอินฟ้าแสง ในโอกาสนี้ด้วย

 

http://https://www.youtube.com/watch?v=EJ5ghQrfeNw&feature=youtu.be

#ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!