“พลเอกสุรยุทธ์” เปิดโรงสีข้าวชุมชนไร่มะขาม อ.บ้านลาด

“พลเอกสุรยุทธ์” เปิดโรงสีข้าวชุมชนไร่มะขาม อ.บ้านลาด

          เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ โรงสีข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม หมู่ 8 บ้านไร่สัตว์ ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เดินทางมาเป็นประธานเปิด “โรงสีแห่งความสุข” โรงสีข้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านไร่มะขาม โดยมี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผวจ.เพชรบุรี นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผวจ.เพชรบุรี พันเอกพงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบุรี นายนักรบ อินทรสาลี ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี พ.ต.อ.เชิญ พรายมี ผกก.สภ.บ้านลาด น.ส.สุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอบ้านลาด นายอนัส เทพกลั่น ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านไร่มะขาม พร้อมคณะกรรมการ และกลุ่มเกษตรกรทำนารวมให้การต้อนรับ


          นายอนัส กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านไร่มะขามเกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ตำบลไร่มะขามและพื้นที่ใกล้เคียงอีก 4 ตำบล ได้แก่ ต.หนองกระเจ็ด ต.สมอพลือ ต.ท่าเสน และ ต.ถ้ำรงค์ มีสมาชิกจำนวน 96 คน ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาการปลูกข้าวและปัญหาสินค้าตกต่ำ ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการพัฒนา ทำให้กลุ่มเกษตรกรชาวนามีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เข้ามาช่วยดำเนินงานในการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแก้ปัญหาการปลูกข้าว การแปรรูปสินค้าข้าวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ชาข้าว โจ๊ก สบู่น้ำมันรำข้าว รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมซื้อขายสินค้าชุมชนออนไลน์ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ศูนย์ข้าวกลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานและแหล่งท่องเที่ยวเกษตรระดับชาติ


          ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านไร่มะขาม กล่าวต่ออีกว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นหน่วยงานสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรที่เก็บรักษาข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางของตนเองหรือสถาบันเกษตรกร เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของเกษตรในด้านการเงินและลดปัญหาราคาข้าวเปลือกนาปีตกต่ำ โดยชุมชนไร่มะขามได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจาก ธ.ก.ส.สาขาบ้านลาด ดังนี้ 1) สินเชื่อโครงการ 1 ตำบล 1 SME เกษตรเพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรกรไทย วงเงิน 3 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงสี ยุ้งฉาง และจัดซื้อเครื่องสีข้าว 2) สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และภายใต้การกำกับแนะนำจาก ธ.ก.ส.สาขาบ้านลาด ในการจัดทำบัญชีและการจัดสรรประโยชน์ของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม อ.บ้านลาด ได้ดำเนินงานมีผลประกอบการในปี พ.ศ.2560 มีผลกำไร จำนวน 125,419.02 บาท นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ เกษตรจังหวัดเพชรบุรี เกษตรอำเภอบ้านลาด ชลประทานจัง

          หวัดเพชรบุรี สถานีพัฒนาที่ดิน มหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวห้วยไผ่ราชบุรี และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ให้การสนับสนุนกับชุมชนให้มีกระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และครบวงจร.

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!