พสกนิกรชาวเพชรบุรี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รำถวายมือเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 4 ในโอกาสครบรอบ 150 ปี แห่งการสวรรคต

พสกนิกรชาวเพชรบุรี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

รำถวายมือเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 4 ในโอกาสครบรอบ 150 ปี แห่งการสวรรคต

          เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ดร.แสวง เอี่ยมองค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานรำถวายมือ แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในโอกาสครบรอบ 150 ปี แห่งการสวรรคต ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและชาวจังหวัดเพชรบุรี โดยมีเด็ก เยาวชน และประชาชนร่วมงานกว่า 800 คน นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี และคณะให้การต้อนรับ

          โดยภายในพิธีดังกล่าว นายแสนประเสริฐ ปานเนียม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำสวดบทชุมนุมเทวดา และสวดสักการะพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จากนั้นผู้ร่วมพิธีได้รำถวายมือแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

          อนึ่ง วันที่ 1 ตุลาคม 2411 เป็นวันเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เปี่ยมด้วยพระปรีชาญาณ และทรงมีพระราชคุณูปการต่อพสกนิกรชาวไทยและชาวจังหวัดเพชรบุรีอย่างใหญ่หลวง ทรงโปรดเกล้าฯให้ก่อสร้างพระราชวังบนยอดเขาสมณกลางเมืองเพชรบุรี เมื่อปี 2402 และพระราชทานนามว่า “พระนครคีรี” ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ “วันพระจอมเกล้า” มาจนถึงปัจจุบัน

http://https://www.youtube.com/watch?v=P8b1-fVNVEs&feature=youtu.be

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!