พัทลุงเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ

การกีฬาแห่งประเทศไทย มอบให้จังหวัดพัทลุงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ ในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2565 และเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโส ครั้งที่ 4 เสกักเกมส์ ระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2565 ดังรายละเอียดตามประกาศของการกีฬาแห่งประเทศไทย

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!