ภ.จว.เพชรบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9

ภ.จว.เพชรบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

พัฒนาสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9

          เมื่อเวลา 07.50 น. วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ที่สนามกีฬา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี พล.ต.ต.เทียนชัย คามะปะโส ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ที่ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี โดยมี ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมงานกว่า 1,000 คน

          โดยกิจกรรมภายในงาน พล.ต.ต.เทียนชัย คามะปะโส ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ร่วมพิธี นั่งคุกเข่า โดยกำมือขวาแนบหน้าอกซ้าย พร้อมกล่าวคำว่า “เราทำความดีด้วยหัวใจ จำนวน 3 ครั้ง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงออกถึงพลังแห่งความความสามัคคี ที่จะร่วมกันทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม

          ทั้งนี้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน์และขุดลอกคูคลองในแม่น้ำเพชรบุรี ตั้งแต่บริเวณสะพานดำ สะพานพระจอมเกล้า จนถึงสะพานลำไย ระยะทางรวม 1.1 กิโลเมตร

          อนึ่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ ทรงมีพระราชปณิธานที่แน่วแน่ในการพัฒนาประเทศชาติให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืน ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นโครงการแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชน ตลอดจนสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

          ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน อาทิ ปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชน ปัญหาการจราจร เป็นต้น

#ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!