มรภ.เพชรบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานตลาดนัดสีเขียว ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ เรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง

มรภ.เพชรบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานตลาดนัดสีเขียว

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ เรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง

          เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่บริเวณคลองชลประทานสาย 2 หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง (แห่งใหม่) ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี นายอานนท์ พร้อมเพรียง นายอำเภอท่ายาง เป็นประธานเปิดงานตลาดสีเขียวของดีบ้านในดง จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสมาชิกเกษตรอินทรีย์และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง โดยมี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ผศ.พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เกษตรกรและประชาชนร่วมงานกว่า 100 คน นายถนอง แสงศิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ให้การต้อนรับ

          ผศ.ดร.เสนาะ กล่าวว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลบ้านในดง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำไร นา สวน แต่ขาดการพัฒนาด้านการส่งเสริมการตลาด การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสมาชิกเกษตรอินทรีย์และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง จัดงานตลาดสีเขียวของดีบ้านในดงขึ้นในครั้งนี้ โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง ภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 อำเภอ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนบนพื้นฐานการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง สร้างความรู้ ความเข้าใจและส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ และปลอดภัยต่อสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้ตำบลบ้านในดงเป็นตำบลต้นแบบของตำบลน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยว ต่อไป

          ตลาดสีเขียวของดีบ้านในดง เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ณ บริเวณคลองชลประทานสาย 2 หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง (แห่งใหม่) ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

http://https://www.youtube.com/watch?v=tFh6qNs1mi4&feature=youtu.be

ทีมข่าวเพชรภุมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!