มีแล้วแบ่งปัน

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ศาลเยาชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” โดยการนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีนายสมบูรณ์ กวีดำรงพัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล นายเชาว์ กุฎาคาร ประธานผู้พิพากษาสมทบเป็นตัวแทนมอบผ่านท่านเจ้าอาวาสวัดข่อย จ.เพชรบุรี

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!