มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ มอบแว่นให้เด็กที่มีปัญหาด้านสายตา ตามโครงการ “แว่นตาเพื่อน้อง”

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ

มอบแว่นให้เด็กที่มีปัญหาด้านสายตา ตามโครงการ “แว่นตาเพื่อน้อง”


          เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 กันยายน 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่ายาง จ.เพชรบุรี ดร.วาสนา จันทรอุไร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “แว่นตาเพื่อน้อง” จัดโดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ เพื่อตรวจวัดสายตาและมอบแว่นให้แก่เด็กที่มีปัญหาด้านสายตา โดยมีนายอานนท์ พร้อมเพียง นายอำเภอท่ายาง นางสาวปริยา อังสุวร กรรมการอำนวยการและเหรัญญิกมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นายแพทย์ นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหารห้างแว่นท็อปเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ห้างแว่นท็อปเจริญ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธี

 

          นายอานนท์ กล่าวรายงานว่า โครงการแว่นตาเพื่อน้อง เกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ที่ทรงห่วงใยในคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทยทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านสายตาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน เนื่องจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางเทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสายตาและการศึกษาของเยาวชนโดยตรง

          นายอานนท์ กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันพบปัญหาทางด้านสายตาในเด็กที่มีอายุระหว่าง 5-18 ปี เช่นสายตาสั้นเทียม โรคตาเข และตาเหล่ โดยปัญหาเหล่านี้มักพบในกลุ่มเด็กที่ใช้อุปกรณ์มือถือที่มักจะเพ่งจ้องดูเป็นเวลานาน รวมทั้งใช้สายตาในการมองระยะใกล้ ทั้งการอ่านหนังสือ ทำกิจกรรมในบริเวณที่มีแสงน้อย นอกจากนี้ยังพบปัญหาเรื่องโรคตาขี้เกียจ ที่มักพบในเด็กเล็กช่วงวัยเตรียมเข้าโรงเรียน ซึ่งโรคดังกล่าวทำให้การพัฒนาการทางสมองส่วนการมองเห็นไม่สมบูรณ์ และเป็นผลทำให้ความสามารถในการมองเห็นสิ้นสุดลงจนอาจเป็นตาเขในระยะยาว


          โครงการแว่นตาเพื่อน้องจึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และดำเนินการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นใหม่ที่ถูกต้องตรงตามค่าสายตาของเด็กและเยาวชนมาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน เฉลี่ยครั้งละ 500 คน โดยมีเป้าหมายในการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาด้านสายตาในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ จำนวน 30,000 คน ให้มีสุขภาพตาที่ดีขึ้นเพื่อพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยจากการมองเห็นที่ชัดเจน

          กิจกรรมดังกล่าวได้มีการตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ที่ถูกต้องตรงตามค่าสายตาจากผู้เชี่ยวชาญด้วยเครื่องมืออันทันสมัย มอบให้แก่เด็กและเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 100 คนอีกด้วย

http://https://www.youtube.com/watch?v=33DbVt67z4A&feature=youtu.be

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!