ยันต์อิติปิโสรัตนมาลากันโรคโควิด

หลายวันก่อนไปทำความสะอาดตู้พระไตรปิฎก​ที่วัดศาลาเขื่อน หลวงพ่อวัดศาลาเขื่อนให้ชมผ้ายันต์ผืนหนึ่ง และบอกให้แปลขอมบาลีเป็นไทยให้หน่อย ท่านอยากทราบว่าเป็นคาถาอะไร ลองมาแกะอักษรดู พบว่าเป็นคาถาบางบทใน คาถา อิติปิโส รัตนมาลา ซึ่งในผ้ายันต์แผ่นนี้ยกคาถามา 4 บท จากจำนวนบทสรรเสริญพุทธคุณจำนวน 56 บท อักขระบางตัวที่ใส่ไว้ในยันต์มีคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง และยกมาแบบไม่ได้เรียงบทติดต่อ คาถาสี่บทที่ยกมาในยันต์นี้ ได้แก่

             1​.   ภะชิตา เยนะ สัทธัมมา ภัคคะปาเปนะ ตาทินา ภะยะสัตเต ปะหาเสนโต ภะยะสันตัง นะมามิหัง

             2.   คะมิโต เยนะ สัทธัมโม คะมาปิโต สะเทวะกัง คัจฉะมาโน สิวัง ธัมมัง คะตะธัมมัง นะมามิหัง

             3.​   นะมิโตเยวะ พรหเมหิ นะระเทเวหิ สัพพะทา นะทันโต สีหะนาทัง โย นะทันตัง ตัง นะมามิหัง

             4​.   นุเทติ ราคะจิตตานิ นุทาเปติ ปะรัง ชะนัง นุนะ อัตถัง มะนุสสานัง นุสาสันตัง นะมามิหัง

             ส่วนกรอบนอกนั้นท่านใส่อักษร นะ มะ พะ ทะ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ไว้ที่มุม

             ขอบบน เป็นคาถา พระพุทธังกันตัง พระธัมมังกันตัง พระสังฆัง กันตัง ขอบขวา เป็นคาถา อิมังกันตังขอบล่าง เป็นคาถา เอหิกันตัง ขอบซ้าย เป็นคาถา เอวังกันตัง

             เมื่อลองค้นคำดูในกูเกิล พบคำแปลทั้ง 4 บทว่า

             1.   พระสัทธรรมทั้งหลาย อันพระพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้มีบาปอันหักทำลายแล้ว มีพระหฤทัยคงที่ ทรงแจกแล้ว พระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงยังสัตว์ผู้กลัวภัยให้หายกลัว ข้าฯ ขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้มีภัยอันระงับแล้วพระองค์นั้น

             2.   พระสัทธรรม อันพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงบรรลุแล้ว ทรงยังมนุษย์กับทั้งเทวดาให้บรรลุด้วย ทรงบรรลุถึงพระนิพพานอันควรยินดี ข้าฯ ขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้มีธรรมอันบรรลุแล้วพระองค์นั้น

             3.   พระพุทธเจ้าพระองค์ใด อันพรหมและเทวดา มนุษย์ทั้งหลายนอบน้อมอยู่ทุกเมื่อ พระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงบันลือสีหนาท ข้าฯ ขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงบันลือสีหนาทอยู่

             4. พระพุทธเจ้าพระองค์ใด ทรงบรรเทาเสียได้ซึ่งราคะจิต ทรงยังคนอื่นให้บรรเทาด้วย ข้าฯ ขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงพร่ำสอนธรรมอันเป็นประโยชน์แน่แท้แก่มนุษย์ทั้งหลาย

             โดยสรุปคือ การกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้า

             นอกจากนี้ ยังมีโบราณาจารย์ท่านแต่งอุปเท่ห์ คือ อุบายสำหรับการใช้คาถาแต่ละบทเป็นกาพย์สุรางคนางค์ ไว้ดังนี้

             1.   จงภาวนา กันโรคโรคา ไข้เจ็บทั้งหลาย ศัตรูมุ่งมาตร มิอาจทำได้ พินาศยับไป ด้วยพระคาถา

             2.   ถ้าหมั่นภาวนา โรคภัยโรคา ไม่มายายี จะค่อยบรรเทา หากโรคเก่ามี มิช้ากายี สิ้นทุกข์สุขา

             3.   บทนี้เป็นเอก มีคุณเอนก สุดจะพรรณนา ระงับดับโศก กันโรคผีห่า อันจะมาคร่า ชนมายุไซร้

             4.   บทนี้ดีเหลือ ให้ใช้ในเมื่อ ถึงคราวอับจน ป้องกันผู้ร้าย โรคภัยเบียดตน พินาศปี้ป่น ไม่ทันรบกวน

             ดูอุปเท่ห์ของคาถาทั้ง 4 บทแล้ว ล้วนแล้วแต่มีคุณในการป้องกันโรคภัย โรคห่า ในทุกบท

             ในยามโควิดกำลังระบาดรุนแรงเช่นนี้ จะสวดคาถาตามยันต์นี้ไว้เป็นกำลังใจในการต่อสู้กับโรคภัย ก็น่าจะเป็นอุบายให้จิตนิ่งขึ้นได้บ้าง จิตจะได้ไม่ตก ไม่เครียด พักผ่อนนอนหลับ ทานข้าวได้ ร่างกายแข็งแรง มีกำลังต่อสู่กับภาวะโรคระบาด และภาวะเศรษฐกิจบ้านเมืองในยามนี้ แต่ก็อย่าลืมปฏิบัติตนตามมาตรการในการป้องกันโควิดด้วยนะครับ คาถาจึงจะขลัง

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!