รร.ธรรมิกวิทยา (สอนคนตาบอด) จัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษานักเรียนตาบอด 19 ธ.ค. 2564

โรงเรียนธรรมิกวิทยา (สอนคนตาบอด) ขอเชิญผู้ที่มีจิตกุศลร่วมบริจาคเงินทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาลูกหลานนักเรียนตาบอดของโรงเรียนในวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 นี้ หลังโดนพิษโควิด-19 ไม่มีผู้บริจาคเงินช่วยเหลือ

ดร.แสวง เอี่ยมองค์ ประธานกรรมการดำเนินงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชปถัมภ์ สาขาจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 – 2564 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อวิกฤตการเงินของโรงเรียนธรรมิกวิทยาเป็นอย่างมาก ซึ่งปกติทางโรงเรียนดำรงอยู่ได้จากการแบ่งบันสนับสนุนจากผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินทุนการศึกษา และสิ่งของต่าง ๆ ช่วยเหลือเด็กนักเรียน แต่ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ไม่มีผู้ที่เดินทางมาบริจาคสิ่งของ ซึ่งที่ผ่านมาทางโรงเรียนพยายามช่วยเหลือตัวเองมาอย่างเต็มกำลัง เช่น ผู้บริหาร คณะครู ครูพี่เลี้ยง และนักเรียนตาบอดได้ร่วมกันทำน้ำพริกขึ้นมาจำหน่าย เพื่อหารายได้เป็นค่าอาหารและค่าใช้จ่ายดูแลเด็ก ๆ

แม้ว่ารัฐบาลจะสนับสนุนเงินอุดหนุนเป็นรายหัว แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างบุคลากรครู รวมถึงค่าใช้จ่ายทั่วไป ประกอบกับขณะนี้ทางโรงเรียนธรรมิกวิทยาได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยดำเนินการตรวจเชื้อโควิด-19 แก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ไม่พบการติดเชื้อ พร้อมทั้งปฏิบัติการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ผู้ที่ประสงค์จะมาบริจาคสิ่งของหรือเลี้ยงอาหารให้กับเด็กนักเรียนตาบอดสามารถทำได้ตามปกติ ทั้งทางผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาจึงกำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาลูกหลานคนตาบอดโรงเรียนธรรมิกวิทยา ในวันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา (สอนคนตาบอด) ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

จึงขอเรียนเชิญผู้ที่มีจิตกุศลร่วมทำบุญทอดผ้าป่าในครั้งนี้ตามกำลังศรัทธา เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้โอกาสแก่เด็กนักเรียนตาบอดได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบริจาคเงินได้ทางบัญชี “โรงเรียนธรรมิกวิทยา” ธนาคารกรุงไทย สาขาพระนครคีรี เลขที่บัญชี 731-0-57166-5 หรือสามารถเดินทางมาบริจาคเงินได้ด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนธรรมิกวิทยาได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการในเวลาทำการ 08.00-17.00 น. (การบริจาคเงินเพื่อการศึกษา ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 032-561-603, 081-753-3389 โทรสาร 032-561-604

สำหรับ โรงเรียนธรรมิกวิทยา (สอนคนตาบอด) เป็นโรงเรียนแห่งที่ 7 ของ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 174 สร้างบนเนื้อที่ 9 ไร่ของ ดร.แสวง เอี่ยมองค์ เป็นผู้บริจาคที่ดินสร้างโรงเรียน เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2551 ต่อมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระเมตตาได้พระราชทานนามโรงเรียนเมื่อ พ.ศ. 2551 ว่า “โรงเรียนธรรมิกวิทยา” และทรงให้ความหมายว่า “โรงเรียนที่มีซึ่งวิชาความรู้และการประพฤติในความดี” โดยโรงเรียนได้น้อมนำมาเป็นปรัชญาของโรงเรียนคือ “คุณธรรมนำความรู้” เพราะเชื่อว่าถ้าเป็นเด็กดีแล้ว ความรู้ความเก่งจะตามมา โรงเรียนธรรมิกวิทยาจัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชปรารภของพระองค์ท่านที่ทรงต้องการเห็นคนตาบอดเรียนวิทยาศาสตร์เหมือนคนตาบอดในต่างประเทศ ปัจจุบันโรงเรียนธรรมิกวิทยาเปิดสอนนักเรียนตาบอดตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนประจำที่นักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ตลอดระยะเวลา 13 ปี โรงเรียนดำรงอยู่ได้ เพราะการแบ่งปันสนับสนุนจากผู้ที่มีจิตกุศลร่วมบริจาคเงินและสิ่งของมาอย่างต่อเนื่อง เป็นการให้โอกาสลูกหลานตาบอดได้รับการศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้ไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ไม่เป็นภาระของใคร และช่วยสังคมได้เช่นกัน.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!