“รางวัลครูดีในดวงใจ”

นายแสนรัก บัวทอง อายุ 33 ปี ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาการสอนภาษาไทย จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นศิษย์เก่า และเข้ารับราชการที่โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันรับราชการเป็นเวลา 9 ปี สืบเนื่องจากที่กระผมได้รับพิจารณาคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในการพิจารณาคัดเลือกครั้งนี้กระผมได้ส่งผลงาน ด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นผลงานหลักซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การพิจารณาของหน่วยงาน จึงได้รับการพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้ โดยกระผมได้ จัดตั้งกลุ่มเยาวชนใช้ชื่อว่า “กลุ่มรากไทย” ขับเคลื่อนด้านศิลปวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา เริ่มต้นจากการสืบสานเพลงพื้นบ้านภาคกลาง การแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร และการแสดงพื้นบ้านอื่น ๆ ที่เกิดจากความชื่นชอบของกระผมในวัยเยาว์ เมื่อกระผมได้มาทำหน้าที่เป็นครู จึงได้มีโอกาสพบเจอกับเด็ก ๆ ที่มีใจรักและสนใจในศิลปวัฒนธรรม จึงร่วมกันขับเคลื่อนให้กลุ่มประสบความสำเร็จ จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัด

          ในช่วงแรกของการเติบโตของกลุ่มรากไทย เริ่มต้นจากการผลักดันจากกลุ่มเพชรบุรีดีจัง และได้รับการสนับสนุนจากวัฒนธรรมจังหวัด และหน่วยงานอื่น ๆ เรื่อยมา เปิดโอกาสและจัดหาเวทีให้เด็ก ๆ ในกลุ่มได้ไปฝึกฝนฝีมืออยู่บ่อยครั้ง จนทำให้เด็ก ๆ เกิดความภาคภูมิใจและมีใจรักในการแสดง เพราะทุกครั้งที่กลุ่มเราไปแสดง ความสุขและเสียงหัวเราะของผู้ชม คือกำลังใจที่ทำให้พวกเรามีแรงที่จะสืบสานศิลปวัฒนธรรมต่อไป เมื่อมีโอกาสได้เข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับประเทศ พวกเรามุ่งเสนอ และถ่ายทอดสิ่งที่เรารัก นั่นก็คือ “เพลงพื้นบ้าน” จนเป็น 1 ใน 208 โรงเรียนจากทั่วประเทศ พวกเรานำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านการแสดงเพลงพื้นบ้าน “ลำตัด” จนทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของพวกเรากลุ่มรากไทยอย่างมาก นอกเหนือจากรางวัลที่ได้รับแล้วนั้นพวกเรารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดและอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านให้คงอยู่ต่อไป

                ปัจจุบันสมาชิกในกลุ่มก็ได้จบการศึกษาไปหลายรุ่น แต่ละรุ่นก็ศึกษาต่อในด้านที่ตนเองชอบ บ้างก็ไปศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพครู ซึ่งกระผมก็มีความหวังอย่างยิ่งว่าพวกเขาเหล่านั้นคงนำวิชาความรู้และความสามารถไปต่อยอดและส่งต่อให้กับเด็ก ๆ ที่เป็นลูกศิษย์ของเขาต่อไป ส่วนกระผมก็ยังคงทำหน้าที่และมุ่งอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมต่อไป รุ่นแล้วรุ่นเล่า ที่มาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และยังมีนักเรียนอีกจำนวนมากที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มรากไทย แต่กระผมก็ยังคงหาโอกาสที่จะสอนและสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมที่ผมรักให้กับลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่า ผ่านบทเรียนผ่านเนื้อหาวิชาภาษาไทยต่อไป ในการส่งผลงานครั้งนี้ผู้ส่งต้องเขียนบรรยายความรู้สึกในหัวข้อดังกล่าว กระผมยังคงจำได้ว่าเขียนอะไรไปบ้าง ส่วนหนึ่งที่ผมเขียนสรุปในตอนท้ายคือ “กระผมเป็นครูดีในดวงใจใครไม่รู้ แต่ผมมีลูกศิษย์ที่เป็นคนดีในดวงใจของผมมากมาย เพียงเท่านี้ก็น่ายินดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว” รางวัลที่คุณครูแสนรัก บัวทอง ได้รับในครั้งนี้ นับว่าเป็นรางวัลที่เกิดจากการปฏิบัติจริง ด้านศิลปวัฒนธรรม และส่งผลถึงคุณธรรมเยาวชนของประเทศไทย ถือเป็นแบบอย่างที่ดี ควรค่าแก่การยกย่องและเผยแพร่ผลงานต่อ ๆ ไป จึงขอแสดงความยินดี ยกย่อง และชื่นชมเป็นอย่างสูง.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!