ลอยกระทง

          เทศกาลลอยกระทงเวียนมาแล้วนะคะ การลอยกระทงเป็นการขอขมาสายน้ำที่เราใช้อาบ ดื่ม กิน สายน้ำที่ให้ชีวิต และปัจจัยสี่แก่เรา และมีความเชื่อว่าลอยกระทงเพื่อบูชาพระธาตุจุฬามณีบนสวรรค์ แม้ทุกวันนี้การให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดของแม่คงคากำลังเปลี่ยนไป เพราะคนเราขาดสมดุลในการรับและให้ แม่น้ำจึงเกรี้ยวกราดดุร้าย พร้อมไปกับการให้ ก็ยังทำลายล้างอย่างน่ากลัว

          เทศกาลลอยกระทงเป็นประเพณีที่งดงามของชาติไทยที่มีชื่อเสียงระบือไปเกือบทั้งโลก วันเพ็ญเดือน 12 ที่สายน้ำเต็มฝั่ง แสงเทียน แสงโคม เป็นเสน่ห์สวยงามลึกซึ้ง “กลอนที่รักฯ” จึงขอเสนอบทกลอนเกี่ยวกับวันลอยกระทง และมีวิธีทำกระทงที่ง่ายงาม และดีต่อแม่น้ำจากน้ำใจเอื้อเฟื้อของพี่อุ๋ยเอ้ย แห่งกลุ่มกัลยาณจิต มาฝากทุกท่านด้วย ขอกราบขอบพระคุณพี่อุ๋ยเอ้ย และเจ้าของบทประพันธ์ทั้ง 2 ท่าน มา ณ ที่นี้ค่ะ

          กระทงส่งบุหงา เริ่มจากวัสดุที่ใช้ เลือกกะละมังหรือขันน้ำขนาดพอเหมาะที่จะเป็นพิมพ์กระทง น้ำสะอาด ดอกไม้ ใบไม้ สีสันสวยงามตามแต่จะหาได้ในบ้าน หลอดดูดตัดเป็นท่อน ๆ ความยาวพอที่จะปักธูป เทียนได้

          วิธีทำ เทน้ำใส่ในภาชนะ ใส่ดอกไม้ ใบไม้ เรียงตามความสวยงาม แช่กระทงในช่องแช่แข็ง พอน้ำเริ่มแข็งตัว ใส่หลอดดูดไว้กลางกระทงเพื่อปัก ธูป เทียน เมื่อจะลอยก็แคะกระทงจากพิมพ์ ปักธูป เทียน ตกแต่งเพิ่มได้ เพียงเท่านี้เราก็จะได้กระทงที่งดงาม เป็นมิตรกับแม่น้ำตามภาพ เมื่อลอยแล้วก็ไม่ทำให้เกิดขยะที่จะเป็นปัญหา

เรารักแม่น้ำ

          หนึ่งเม็ดน้ำยังชีวิตจิ้งหรีดน้อย              มากหยาดย้อยยังเสบียงเลี้ยงพืชสัตว์

สายน้ำเคยคุ้มนาคุ้มพนัส                              และคุ้มรัฐริปูเพราะคูเมือง

          สู่เส้นทางวางเขตเศรษฐกิจ                 หลอมชีวิตชนอยู่อย่างฟูเฟื่อง

หล่อเลี้ยงโลกร่วมผดุงความรุ่งเรือง                 น้ำปลดเปลื้องแห้งโหยให้โรยรา

          เทียบอุทรอุ้มบุตรสุดที่รัก                   ดุจสายเลือดเส้นหลักอนรรฆค่า

คู่น้ำนมยามได้เลี้ยงกายมา                            คงอู่อาหารล้วนมอบมวลชน

          ไร้ชีวิตแต่ให้ร่างสร้างชีวิต                 ไหลอุทิศประโยชน์สุขทั่วทุกหน

โลกก้าวหน้านั่นเพราะสื่อน้ำมือคน                กลับสร้างมลพิษแผ่ลงแม่น้ำ

          โอ้กระแสธารเอยเคยรินไหล                ต้องถูกภัยพิพัฒน์ซัดกระหน่ำ

เมื่อความจริงลุกลามเตือนความจำ                 ให้คืนธรรมชาติอยู่คู่คงคา

          ใช่หวังเพียงลอยกระทงลงขอโทษ        แต่ได้โปรดพิทักษ์ร่วมรักษา

ตราบสายน้ำคืนเสน่ห์ทันเวลา                       คงไม่ต้องกลั่นน้ำตามาใช้แทน

ชมพร เพชรอนันต์กุล; ก่อนกาลจักกลายกลืน

ลอยกระทง

          คืนวันเพ็ญเด่นสว่างกลางห้วงหาว       คืนที่ดาวแย้มยิ้มริมฟ้าใส

คืนที่ดาวแจ่มจ้าทั่วฟ้าไทย                           สว่างไสวพื้นน้ำอันฉ่ำเย็น

          ลอยกระทงประเพณีที่ยิ่งใหญ่              เอกลักษณ์ความเป็นไทยได้รู้เห็น

บรรลุครบคืนวันพระจันทร์เพ็ญ                      ความทุกข์เข็ญลอยไปกับสายน้ำ

          ประนมมือตั้งจิตอธิษฐาน                   วางกระทงลงสายธารอันชุ่มฉ่ำ

ขอกุศลผลบุญหนุนน้อมนำ                            ให้สุขล้ำถ้วนทั่วทุกตัวคน

          คืนพระจันทร์วันเพ็ญงามเด่นฟ้า          ขึ้นสิบห้าค่ำงานการกุศล

เทียนประทีปส่องประกายกลางสายชล            ตรึงกมลชาวไทยไปชั่วกาล

          ลอยกระทงคงอยู่คู่สยาม                      สืบทอดความดีให้โลกไขขาน

อย่าให้สิ้นสูญหายกับสายธาร                        ให้ช่วงโชติชัชวาล..คู่บ้านเมือง

 ทวีสิทธิ์ ประคองศิลป์ ศิลปินดีเด่นสาขาวรรณศิลป์ จังหวัดเพชรบุรี ปี .. 2544

          สำหรับผู้จัดทำคอลัมน์ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากลอยทุกข์ โศก โรคภัย ไวรัสร้าย ความขัดแย้ง ความชั่วร้ายทั้งปวงไปกับกระทงปีนี้ ให้คงไว้แต่สิ่งดี ๆ ความสุขสงบไว้ในชาติบ้านเมืองของเรา แต่ทุกสิ่งจะเป็นไปได้ก็ต้องเริ่มที่เรา

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!