วันกีฬาแห่งชาติ

วันนี้ “วันกีฬาแห่งชาติ 2564” ซึ่งตรงกับวันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี

          สำหรับที่ไปที่มาของวันดังกล่าว หลายคนคงรับรู้กันดีอยู่แล้ว แต่หากแต่ใครยังไม่ทราบ ขอใช้เวลาย้อนกลับไปบันทึกความทรงจำกันอีกครั้งหนึ่ง

          เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2519 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร

          และทรงได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบประเภท โอ.เค.

        สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช-ชนนีพันปีหลวง ได้เป็นผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัลเหรียญทอง แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร
ซึ่งประทับยืนบนแป้นรับเหรียญรางวัล ร่วมกับนักกีฬาทีชนะที่ 2 และที่ 3 ในพิธีปิดการแข่งขัน ณ สนามศุภชลาศัย

          จึงถือได้ว่าวันที่ 16 ธันวาคม 2519 เป็นวันประวัติศาสตร์ทางการกีฬาที่จะได้เทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงเป็นนักกีฬาตัวแทนของชาติไทยในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง เป็นวันสิริมงคลแก่บุคคลในวงการกีฬาของชาติไทย

          คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2529 กำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคมของทุกปีเป็นวัน “วันกีฬาแห่งชาติ” ตามคำเสนอของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ตามมติการประชุม ครั้งที่ 1/2529 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2529

          การจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ 2564 การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ร่วมกันจัดงานอันประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติ 10 ประเภท 37 รางวัล จะใช้รูปแบบงาน “ออสการ์” งานแจกรางวัลในโลกภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ของสหรัฐ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬา วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ที่อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก                

นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการวันกีฬาแห่งชาติ การเปิดเวทีเสวนาวิชาการและกิจกรรมการแข่งขันกีฬาจาก 13 สมาคมกีฬาการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติ พระอัจฉริยภาพทางด้านกีฬาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2564 ด้วย.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!