สถาบันอาศรมศิลป์จัดกิจกรรม “มาเดินกัน มาปั่นดุ๊” ทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเมืองเพชร

สถาบันอาศรมศิลป์จัดกิจกรรม

“มาเดินกัน มาปั่นดุ๊” ทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเมืองเพชร

          นายรชา ถาวระ สถาปนิกสถาบันอาศรมศิลป์ ผู้ประสานงานโครงการ กล่าวว่า ในระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2561 ที่จะถึงนี้ สถาบันอาศรมศิลป์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาทางเลือกที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่เขตบางทุนเทียน กรุงเทพฯ กำหนดจัดกิจกรรมทดลองปั่นจักรยานและการเดินท่องเที่ยวชุมชนเมืองเพชรบุรี โดยได้ร่วมกับชาวชุมชนย่านเมืองเก่าเพชรบุรี (ชุมชนถนนคลองกระแชง ชุมชนตลาดริมน้ำ ชุมชนวัดเกาะ) ทำการศึกษา สำรวจ และเก็บข้อมูล ตลอดจนการทดลองจัดการท่องเที่ยวชุมชนทั้งการเดินเที่ยว และการปั่นจักรยานท่องเที่ยว จนเกิดเส้นทางนำร่องเที่ยวเที่ยวชุมชนเมืองเพชรบุรี

          ดังนั้นเพื่อเป็นการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเมืองเพชรบุรี นำไปพัฒนาปรับปรุงเส้นทางต่าง ๆ เพื่อรองรับการเดินและการปั่นจักรยาน หาจุดที่น่าสนใจ จุดพักจักรยาน ตลอดจนสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเส้นทางท่องเที่ยว และความเป็นไปได้ในการพัฒนาส่งเสริมให้เกิดเป็นเส้นทางเที่ยวด้วยการเดิน และการปั่นจักรยานให้เกิดขึ้นได้จริง ทางสถาบันอาศรมศิลป์ และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ชุมชน ได้ร่วมกันจัดทริปการเดินและการปั่นจักรยานท่องเที่ยวเมืองเพชรบุรี ใช้ชื่อกิจกรรมว่า “มาเดินกัน มาปั่นดุ๊” ในวันเสาร์ และอาทิตย์ที่ 27 – 28 ตุลาคม 2561 ที่จะถึงนี้ โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมในจำนวนจำกัดเพียง 30 คนเท่านั้น

          สำหรับกิจกรรมในวันแรก (27 ต.ค. 61) รับฟังการบรรยายเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ และเส้นทางเดินท่องเที่ยวชุมชน จากร่วมทริปเดินท่องเที่ยว 3 ชุมชนย่านเมืองเก่าเพชรบุรี ได้แก่ ชมโรงเจฮักเสียนเสี้ยนตึ้ง ใกล้ศาลเจ้าต้นโพธิ์ประตูเมือง เดิมชมสตรีท อาร์ต ซอยตลาดริมน้ำ เดินเที่ยวแหล่งเรียนรู้ย่านถนนคลองกระแชง ส่วนภาคเย็นร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Night Bike ระยะทาง 10 กิโลเมตร เส้นทางปั่นในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี

          กิจกรรมวันที่ 2 (28 ต.ค. 61) กิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางเมืองเพชรบุรี ไปวัดบางหอ ต.บางครก อ.บ้านแหลม ระยะทาง 12.9 กิโลเมตร ชมบรรยากาศทุ่งนายามเช้า แวะไหว้พระวัดบางหอ จากนั้นปั่นจักรยานไปเรียนรู้การทำนาเกษตรอินทรีย์ ณ นาบุญข้าวหอม ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี ระยะทาง 9.5 กิโลเมตร รับประทานอาหารเที่ยงในบรรยากาศทุ่งนา ก่อนจะปั่นกลับเข้าเมืองเพชรบุรี เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางโครงการและกิจกรรมการเดินและการปั่นจักรยานท่องเที่ยวชุมชน

          ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊ก “เด็กเพชรอ่านเมือง” หรือเฟสบุ๊ก “เพลิน เมืองเพชร” โทรสอบถามได้ที่ (นายรชา ถาวระ ผู้ประสานงานโครงการ) โทร. 084-113-4041.

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!