สนง.วัฒนธรมมจังหวัดเพชรบุรี จัดประกวดสวดมนต์ฯ-บรรยายธรรม คัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าแข่งในระดับภาคคณะสงฆ์ 15

สนง.วัฒนธรมมจังหวัดเพชรบุรี จัดประกวดสวดมนต์ฯ-บรรยายธรรม

คัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าแข่งในระดับภาคคณะสงฆ์ 15

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่หอประชุมวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดหนองจอก ประธานฝ่ายสงฆ์ นายณัฐวุฒิ เพชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส เป็นประธานร่วมเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายชรินทร์ จันทร์วันเพ็ญ อดีตศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 นายทองใบ แท่นมณี ผู้ทรงคุณวุฒิ นายภมร พราหมณ์แก้ว อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี และคณะให้การต้อนรับ

          นางกรรณิกา กล่าวว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผ่านกระบวนการบรรยายธรรม ด้วยการแสดงความสามารถในการฝึกฝนตนเอง ศึกษา ค้นคว้า สั่งสม จนมีภูมิรู้ทางด้านหลักธรรมคำสอน และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันได้


          นางกรรณิกา กล่าวต่อไปว่า การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมชายล้วน และทีมหญิงล้วน มีโรงเรียนในพื้นที่ จ.เพชรบุรี เข้าร่วมการประกวดจำนวน 42 ทีม ระดับประถมศึกษา 22 ทีม และระดับมัธยมศึกษา 20 ทีม


          ส่วนการประกวดบรรยายธรรมแบ่งออกเป็น 4 ช่วงชั้น ประกอบด้วย ช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 20 คน ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 22 คน ช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 14 คน และช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนลาย จำนวน 11 คน มีผู้เข้าร่วมการประกวด จำนวน 64 คน

          ทั้งนี้ทีมที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และผู้การที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกประกวดบรรยายธรรม จะได้เป็นตัวแทนจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคคณะสงฆ์ 15 ต่อไป

ทีมข่าวเพชรภูมิ /น.ส.กมลรัตน์ หยดย้อย : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!